Skip to: Patiënten met schizofrenie die niet langdurig antipsychotica gebruiken hebben op de lange termijn significant meer kans op werk

Kenniscentrum Phrenos website

Patiënten met schizofrenie die niet langdurig antipsychotica gebruiken hebben op de lange termijn significant meer kans op werk

Over het algemeen wordt aangenomen dat personen met schizofrenie langdurig antipsychotica moeten gebruiken en dat dat gebruik gunstig is voor werkuitkomsten op de langere termijn. Enkele recente longitudinale studies hebben bewijs geleverd dat een aanzienlijk deel van deze patiëntengroep kan herstellen nadat na 2 jaar met de medicatie gestopt wordt (o.a. NL-studie van Wunderink et al). In deze Amerikaanse studie (n totaal=139) werd een groep patiënten met schizofrenie of psychotische stemmingsstoornis voor een periode van 20 jaar gevolgd en op zes momenten beoordeeld (na 2, 4½, 7½, 10, 15 en 20 jaar). Op elk meetmoment werden vastgesteld c.q. gemeten: werkuitkomsten (met de Harrow Functioning Interview), positieve en negatieve symptomen, heropnames, periodes van herstel, gebruik van antipsychotica, de Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS) en de Behavior Rating Scale of the Psychiatric Assessment Interview. Ook werden de belangrijkste prognostische factoren vastgesteld. Er worden drie groepen onderscheiden bij de personen met schizofrenie (n=70): op elk meetmoment werden er antipsychotica gebruikt (groep 1); op enkele meetmomenten werden er antipsychotica gebruikt (groep 2); op geen enkel meetmoment werden er antipsychotica gebruikt (groep 3). Hoewel meerdere factoren van invloed zijn op werkuitkomsten, komt uit dit onderzoek duidelijk naar voren dat patiënten die geen antipsychotica gebruiken (of na 2 jaar gestopt zijn; groep 3) op de lange termijn significant betere werkuitkomsten hebben dan de groep die 20 jaar lang antipsychotica bleef gebruiken (in groep 1 had ± 28% werk vs. ± 80% van groep 3). Dit geldt voor elk meetmoment na 2 jaar en het geldt ook als er gecorrigeerd wordt voor slechte prognose of pre-morbide ontwikkeling op baseline.
Harrow M, Jobe TH, Faull RN, Yang J. (2017). A 20-Year multi-followup longitudinal study assessing whether antipsychotic medications contribute to work functioning in schizophrenia. Psychiatry Res. Oct;256:267-274.

Back To Top