Skip to: Parentificatie door kinderen van ouders met psychische problemen kan tot verhoogde stress en toename van probleemgedrag leiden

Kenniscentrum Phrenos website

Parentificatie door kinderen van ouders met psychische problemen kan tot verhoogde stress en toename van probleemgedrag leiden

Tussen de 17% en de 37% van de kinderen heeft een ouder met een psychisch probleem (KOPP-kinderen). Die kinderen lopen meer risico op het ontwikkelen van psychosociale problemen dan kinderen van ‘gezonde’ ouders. In deze Nederlandse studie (n=118 adolescenten) ligt de focus op de risicofactor parentificatie: het overnemen van (een deel van) de ouderlijke rol door het kind. Onderzocht werd het directe én indirecte (via stress) effect van parentificatie op internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Adolescente parentificatie werd gemeten met de Parentification Questionnaire-Youth (PQ-Y), probleemgedrag met de Youth Self-Report (YSR) en ervaren stress met de Perceived Stress Scale (PSS-4). Er werd gemeten op baseline en na 1 jaar. In de analyses werd gebruik gemaakt van structural equation modeling (SEM). Uit de cross-sectionele analyse kwam naar voren dat meer parentificatie direct geassocieerd wordt met zowel meer internaliserende (β=.25, p=.004) als meer externaliserende (β=.30, p=.001) problemen. Parentificatie was positief gerelateerd aan ervaren stress, en ervaren stress was positief gerelateerd aan zowel internaliserende als externaliserende problemen. Parentifiactie had een significant indirect effect op internaliserende (ES=.15, p=.005) en externaliserende problemen (ES=.09, p=.022) via ervaren stress. Na 1 jaar waren de resultaten anders: parentificatie voorspelde wel direct internaliserende problemen (β=.25, p=.012), maar dat gold niet voor de externaliserende problemen (β=.12, p=.173). Na 1 jaar was er ook geen indirect verband tussen ervaren stress en beide vormen van probleemgedrag. Voor adolescenten die bij een ouder met psychische problemen wonen kan parentificatie extra stress opleveren.
Van Loon LM, Van de Ven MO, Van Doesum KT, Hosman CM, Witteman CL. (2015). Parentification, Stress, and Problem Behavior of Adolescents who have a Parent with Mental Health Problems. Fam Process. Online: 24 Jul .2015.

Back To Top