Skip to: Op lange termijn verband tussen inzetten van ACT en afname aantal opnames in de UK

Kenniscentrum Phrenos website

Op lange termijn verband tussen inzetten van ACT en afname aantal opnames in de UK

In de UK werd in de jaren 1990 Assertive Community Treatment (ACT) als verplichte interventie ingevoerd. Toch kon in een grote RCT, uitgevoerd in de UK, in tegenstelling tot in de VS, de effectiviteit niet bewezen worden. Daarom is de belangstelling voor ACT in Engeland wat afgenomen. In deze Engelse studie werden 93 personen met EPA (vooral schizofrenie en schizo-affectieve stoornis) voor meer dan 10 jaar gevolgd. RCT’s duren meestal veel korter. Er werden data verzameld met name over aantal en duur van de opnames in psychiatrische ziekenhuizen over de periode vóór de interventie door een ACT-team en tijdens en eventueel na de interventie. Met behulp van een mirror-image analysis en een change-point analysis werden de observationele data geanalyseerd en kon worden vastgesteld of er in gelijke tijdsperiodes per persoon verschillen in de opnames zaten. Het bleek dat de cliënten die ondersteund werden door een ACT-team 44% minder opnames hadden dan in een gelijke periode vóórdat ze door het ACT-team begeleid werden. Het gemiddeld aantal dagen dat de cliënten per jaar werden opgenomen nam af van 73 vóór de ACT-begeleiding tot 46 tijdens de ACT-begeleiding. De change-point analysis geeft de waarschijnlijk aan dat iets is veranderd. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er na de ACT-interventie met een zeer grote mate van waarschijnlijkheid een signifiante afname in het aantal opnames was. De trend in het aantal opnames per cliënt tijdens de ACT-interventie was minder dan de trend in de tijd vóór de ACT-interventie. Door de toepassing van ongebruikelijke analysemodellen kan volgens de auteurs in deze observationele studieopzet toch een causale relatie worden gelegd tussen de interventie en de beschreven effecten.
Sood L and Owen A. (2014). A 10-year service evaluation of an assertive community treatment team: trends in hospital bed use. Journal Mental Health 23(6), 323-7.

Back To Top