Skip to: Op basis van ROM-uitkomsten zes homogene EPE-subgroepen

Kenniscentrum Phrenos website

Op basis van ROM-uitkomsten zes homogene EPE-subgroepen

Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt overal (ook in Nederland) gebruikt om de effectiviteit van de ggz hulpverlening te bepalen. In deze Nederlandse studie (n=2660) werden de data gebruikt van patiënten die tussen 2011 en 2016 door 29 Flexible Assertive Community Treatment (FACT)-teams werden behandeld en waarvan voor een tweejaarlijkse periode de ROM-gegevens compleet waren: de 2660 patiënten vormden 39% van het totaal aantal door de 29 FACT-teams behandelde patiënten. De patiënten hadden een psychotische stoornis (65%), stemmingsstoornis (23%), persoonlijkheidsstoornis (16%) en/of een co-morbide middelenstoornis (24%). In Nederland bestaat de ROM uit: 1. Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS): door hulpverleners ingevuld; stelt psychosociale problemen vast; 2. Camberwell Assessment of Needs Short Appraisal Schedule: meet sociale en medische behoeftes; 3. Cumulative Needs for Care Monitor (CNMC): meet kwaliteit van leven; 4. Sociaal-demografische en klinische kenmerken. Over de data werd een Latent Class Growth Analysis (LCGA) uitgevoerd. Uit de klasse-analyse kwamen zes subgroepen naar voren die eenzelfde verloop van de HoNOS-scores hadden: 1. Stabiel met weinig problemen (27%); 2. Stabiel met weinig tot matige problemen (45%); 3. Stabiel met matige tot veel problemen (20%); 4. Stabiel met constant veel problemen (4 %); 5. Snelle afname van problemen (2%); 6. Snelle toename van problemen (2%). De groep met constant veel problemen én de groep die snel verslechterde hadden relatief weinig personen met een psychotische stoornis en relatief veel personen met een verslavingsprobleem of een persoonlijkheidsstoornis. Het grootste deel van de patiënten bleef in de twee waarnemingsjaren tamelijk stabiel en hun onvervulde behoeftes namen af. De groep met co-morbide verslavingsproblemen, angststoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen wordt het slechtst bediend door de FACT-teams.
Kortrijk H, Schaefer B, Van Weeghel J, Mulder CL, Kamperman A. (2019). Trajectories of patients with severe mental illness in two-year contact with Flexible Assertive Community Treatment teams using Routine Outcome Monitoring data: An observational study. PLoS One. Jan 9;14(1): e0207680.

Back To Top