Skip to: Ook voor middelbare scholieren is Mental Health First Aid (MHFA) een haalbare en effectieve training

Kenniscentrum Phrenos website

Ook voor middelbare scholieren is Mental Health First Aid (MHFA) een haalbare en effectieve training

De training Mental Health First Aid (MHFA) is een EHBO cursus om eerste hulp te leren geven aan mensen met ernstige en/of acute psychische klachten en is in 2001 in Australië ontwikkeld. Omdat zeker de helft van de psychische problemen die zich in een leven aan iemand voordoen vóór het 18de jaar begint, is het van belang dat in die fase adequaat wordt gereageerd. Veel adolescenten hebben een lage Mental Health Literacy (MHL) – MHL=kennis en opvattingen over psychische stoornissen die bijdragen aan hun herkenning, management en preventie- stigmatiserende houdingen ten opzichte van personen met een psychische stoornis en een gebrek aan vaardigheden om met peers met psychische problemen om te gaan. Daarom werd ‘teen MHFA’ ontwikkeld, een training van 3 maal 75 minuten die aan 15- tot en met 18-jarigen in schoolklassen wordt gegeven. In deze Australische studie wordt het programma beschreven en verslag gedaan van een eerste evaluatie. Op 4 scholen kregen 988 scholieren de ‘teen MFHA’ training, 520 scholieren van gemiddeld 16 jaar hebben de baseline vragenlijst ingevuld, maar slechts 241 vulde de post-test en na 3 maanden de vragenlijst in. De eerste analyses hebben dus weinig statistische power. Er werden statistisch significante verbeteringen gevonden in de MHL, in het vertrouwen om MFHA aan een peer met een mogelijk psychisch probleem te geven en in het eerder hulp bij een counselor of leraar te zoeken. Daarnaast was er een significante afname in stigmatiserende houdingen. teen MFHA is een haalbaar programma voor middelbare scholen.
Hart LM, Mason RJ, Kelly CM, Cvetkovski S, Jorm AF (2016). ‘teen Mental Health First Aid’: a description of the program and an initial evaluation. Int J Ment Health Syst. 2016 Jan 19;10:3.

Back To Top