Skip to: Ook na vijf jaar blijkt IPS veel effectiever dan andere vormen van arbeidsrehabilitatie

Kenniscentrum Phrenos website

Ook na vijf jaar blijkt IPS veel effectiever dan andere vormen van arbeidsrehabilitatie

Hoewel de superioriteit van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) als arbeidsrehabilitatiemethode al in vele RCT’s is bewezen, waren de follow-up periodes in die studies bijna nooit langer dan 2 jaar. In deze Zwitserse studie (n=100) werden de deelnemers 5 jaar gevolgd. In de ene arm van de RCT (n=46) werd een programma geboden met een hoge modelgetrouwheid op de IPS betrouwbaarheidsschaal, in de andere arm (n=54) werden traditionele arbeidsrehabilitatieprogramma’s volgens het ‘train-place’ principe aangeboden. Er werd gemeten op baseline, na 1, 2 en 5 jaar. De primaire uitkomstmaat was het hebben (gehad) van regulier betaald werk. Daarnaast werd o.a. de kwaliteit van leven bij het begin en na 5 jaar gemeten met de Winsconsin Quality of Life Index. Ook werd het aantal en de duur van ziekenhuisopnames per persoon over die vijf jaar verzameld. Er werd ook een kosten-batenanalyse verricht. Het bleek dat de deelnemers aan de IPS-arm in die 5 jaar significant vaker regulier betaald werk kregen dan de deelnemers van de controle-arm (65% tegenover 33%). De IPS-groep bleek ook significant meer weken regulier betaald werk te hebben en hun banen duurden ook langer. Bij degenen van beide groepen die in die 5 jaar regulier betaald werk hadden verricht bleken er geen significante verschillen te zijn tussen het gemiddeld aantal uren dat er per jaar was gewerkt en het verdiende loon. Wel was het zo dat over de hele 5-jarige periode de IPS-groep per maand een hogere arbeidsparticipatie had. In de IPS-arm nam het percentage dat een beroep op een arbeidsdeskundige deed af van 67% na 2 jaar tot 35% na 5 jaar. In de IPS-groep vond 35% in die 5 jaar nooit regulier betaald werk tegenover 67% in de controlegroep. De deelnemers in de IPS-arm hadden significant minder ziekenhuisopnames dan de controlegroep (gemiddeld=0.4 versus 1.1).
Hoffmann H, Jäckel D, Glauser S, Mueser KT & Kupper Z. (2014) Long-Term Effectiveness of Supported Employment: 5-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. American Journal of Psychiatry 171 (11), 1183-1190.

Back To Top