Skip to: Ook in welvaartsstaat Noorwegen is IPS effectiever dan traditionele arbeidsrehabilitatie

Kenniscentrum Phrenos website

Ook in welvaartsstaat Noorwegen is IPS effectiever dan traditionele arbeidsrehabilitatie

Ook in welvaartsstaat Noorwegen is IPS effectiever dan traditionele arbeidsrehabilitatie

Wereldwijd is al in 23 RCT’s aangetoond dat het Individuele Plaatsing en Steun-model (IPS) effectiever is dan andere arbeidsrehabilitatiemethoden voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. In deze Noorse multicenter RCT (n totaal=410) werd de effectiviteit geëvalueerd van IPS ten opzichte van een kwalitatief hoge arbeidsrehabilitatie interventie (controle). Noorwegen heeft een uitgebreid welvaartssysteem, weinig werkloosheid en grote baanzekerheid. De primaire uitkomstmaat was het aantal gewerkte uren in regulier betaald werk na 12 en 18 maanden vastgesteld met objectieve data. De secundaire uitkomstmaten waren: de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), de WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS), de Subjective Health Complaints Inventory, de Euro-Qol Visual Analog, Cantril ladder scale en de Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI). Met de IPS-25 Fidelity Scale werd de modelgetrouwheid van de IPS-interventie beoordeeld. In deze studie zaten voor meer dan de helft deelnemers met matige psychische problemen (m.n. affectieve stoornissen). Het bleek dat na 12 maanden 36,6% van de deelnemers in de IPS-groep en 27,1% van de controlegroep regulier betaald werk had. Na 18 maanden was dat respectievelijk 37,4% versus 27,1%. Bij aanvang had 19% van beide groepen werk. Uit een subgroep-analyse kwam naar voren dat er geen verschillen waren gevonden tussen de deelnemers met matige versus ernstige psychische problemen. In vergelijking met de controlegroep scoorde de IPS-groep hogere positieve effecten op de secundaire uitkomstmaten (psychologische distress; depressie symptomen; functioneren; kwaliteit van leven en algemeen welzijn). De Noorse overheid overweegt om IPS breed te gaan implementeren.
Reme SE, Monstad K, Fyhn T, Sveinsdottir V, Løvvik C, Lie SA, Øverland S. (2019). A randomized controlled multicenter trial of individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness. Scand J Work Environ Health. Jan 1;45(1): 33-41.

Back To Top