Skip to: Onthullingsverhaal van onbekende persoon met psychische problemen vermindert publiek stigma meer dan het naar buiten treden van een beroemdheid

Kenniscentrum Phrenos website

Onthullingsverhaal van onbekende persoon met psychische problemen vermindert publiek stigma meer dan het naar buiten treden van een beroemdheid

Publiek stigma ten aanzien van personen met psychische problemen kan effectief verminderen als men in direct contact komt met iemand die hersteld is van die problemen. De afgelopen jaren hebben beroemde personen onthuld dat ze aan een psychische stoornis lijden (b.v. Mariah Carey; Leonardo DiCaprio; Lady Gaga). In dit Amerikaanse vignettenonderzoek (N=246) stond de vraag centraal in hoeverre beroemdheid bijdraagt aan vermindering van stigma bij personen in de algemene bevolking. De deelnemers werden geworven via Amazon’s Mechanical Turk (MTurk), een website gericht op bemiddeling tussen aanbieders en uitvoerders van kleine online werkzaamheden, die ook vaak gebruikt wordt voor sociaal onderzoek met vragenlijsten. Representativiteit is hierbij niet belangrijk, het gaat meer om het testen van de interne validiteit van hypotheses. Er werden drie vignetten ontwikkeld en aan de deelnemers voorgelegd: 1. een vignet van een gemiddelde psychiatrische patiënt (Harriet); 2. het vignet van Malia Fontecchio (MF), een ervaringsdeskundige maatschappelijk werkster, die aan depressies en schizofrenie heeft geleden; 3. het vignet van de beroemde zangeres Mariah Carey (MC) die 20 jaar geleden bekend gemaakt heeft dat ze aan een bipolaire stoornis lijdt. Voordat een vignet werd voorgelegd, werd elke keer de Difference-Disdain Scale (DDS) afgenomen: die meet in hoeverre de persoon met een psychische stoornis ‘anders’, vergelijkbaar en/of sympathiek wordt gevonden. Als iemand als ‘anders’ wordt ervaren is de kans dat het stigma groter wordt aanwezig. ‘Anders’ kan snel tot minachting leiden. MC werd als beroemder, meer ‘anders’ en minder sympthiek beoordeeld als MF. Het bleek dat de minachting ten aanzien van Harriet significant afnam nadat de deelnemers het onthullingsverhaal van MF hadden gehoord. Dat gold niet voor het onthullingsverhaal van MC. Percepties van minachting leiden meestal tot meer discriminatie. Het verhaal van de beroemdheid heeft dus minder impact dan het verhaal van een hersteld persoon waarmee de gemiddelde deelnemer zich meer kan identificeren.
Corrigan PW, Kundert C, Laique A. (2021).The Impact of Contact and Fame on Changing the Public Stigma of Mental Illness. Community Ment Health J. 2021 Jul 16. doi: 10.1007/s10597-021-00870-1. Online ahead of print.

Back To Top