Skip to: Ondanks bewezen effectiviteit is IPS beperkt beschikbaar voor personen met psychiatrische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Ondanks bewezen effectiviteit is IPS beperkt beschikbaar voor personen met psychiatrische problemen

Het in de VS ontwikkelde arbeidsrehabilitatiemodel Individual Placement and Support (IPS), voor personen die vanwege psychische problemen tijdelijk niet aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen, is de afgelopen 20 jaar effectief gebleken. In deze Amerikaanse review wordt een overzicht gegeven van de evidentie van de effectiviteit van IPS die tussen 2008 en 2014 is gepubliceerd, welke veranderingen en uitbreidingen in het bestaande model hebben plaatsgevonden en welke speciale groepen ook baat kunnen hebben van IPS. Uit de 7 RCT’s die tussen 2008 en 2014 over IPS gepubliceerd zijn, kwam naar voren dat de uitkomsten voor het vinden van regulier betaald werk voor IPS significant beter waren dan voor de andere interventies. Tot en met 2014 zijn er in totaal 23 RCT’s (in de VS, Australië, Japan, Nederland, Zweden en Zwitserland) naar de effectiviteit van modelgetrouwe toepassing van IPS verschenen en uit alle studies bleek dat IPS superieur aan andere benaderingen is. Een toepassing van IPS waarbij de cliënten maximaal 9 maanden begeleid worden, IPS-LITE, is veelbelovend. Steeds vaker krijgen IPS-deelnemers met cognitieve gebreken ook cognitieve remediatie-training aangeboden. Die combinatie blijkt effectief. Ook bij personen met een vroege psychose blijkt deelname aan een IPS-programma veel meer regulier betaald werk op te leveren. Daarnaast zijn er duidelijke indicaties dat de kwaliteit van leven bij de IPS-deelnemers toeneemt en het aantal opnames flink afneemt. Het blijft een groot probleem dat de meeste personen met ernstige psychische aandoeningen geen toegang tot IPS hebben.
Mueser KT, Drake RE, Bond GR. (2016). Recent advances in supported employment for people with serious mental illness. Curr Opin Psychiatry. 29(3), 196-201.

Back To Top