Skip to: Noorse werkgevers zijn ambivalent over houding en wat ze tevoren willen weten over werknemer met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Noorse werkgevers zijn ambivalent over houding en wat ze tevoren willen weten over werknemer met psychische problemen

In Noorwegen worden mensen met psychische problemen die hebben aangegeven (weer) regulier betaald werk te willen doen via het Noorse Arbeidsbureau (NAV) geplaatst bij gewone bedrijven die hebben aangegeven een stagiair c.q. nieuwe werknemer met psychische problemen te willen aannemen. De ‘eerst plaatsen dan trainen’-benadering (waarvan IPS het meest succesvol is) is gebaat bij een goede samenwerking tussen de belangrijkste stakeholders: de stagiaires (werknemers met psychiatrische achtergrond), de werkgevers of managers, de vertegenwoordiger van de sociale dienst en de ggz-hulpverlener. In deze kwalitatieve, exploratieve Noorse studie werden 15 werkgevers/managers geïnterviewd over hun ervaringen met personen met psychische problemen die in hun bedrijf of instelling werkten (of hadden gewerkt). De inzichten van de werkgevers kunnen gebruikt worden om het integratieproces in een nieuwe werkomgeving voor de personen met psychische problemen te verbeteren. De werkgevers ervaren twee met elkaar verbonden dilemma’s: omdat ze niet met een vooroordeel ten aanzien van de stagiair willen beginnen zijn ze ambivalent over wat ze over hen willen weten (over de diagnose o.a.) en zijn ze er ook ambivalent over of ze de stagiair gelijk als alle andere werknemers moeten behandelen. De werkgevers zagen zes uitdagingen om de samenwerking succesvol te maken: 1. Werkgevers die meer ervaring met de doelgroep hadden waren meer gemotiveerd nieuwe stagiaires te plaatsen; 2. De stagiair moet een realistisch beeld van de werkplek hebben en moet gemotiveerd zijn; 3. De werkgevers wilden informatie over de persoon krijgen die relevant is voor het functioneren op de werkvloer; 4. De werkgevers willen het proces beginnen met goede afspraken over de invulling van het werk; 5. De werkgevers willen een goede sociale band met de stagiaires opbouwen; 6. De samenwerking tussen de werkgevers en de sociale dienst moet goed zijn.
Skarpaas LS, Ramvi E, Løvereide L, Aas RW. (2015). Maximizing work integration in job placement of individuals facing mental health problems: Supervisor experiences. Work. 53 (1), 87-98.

Back To Top