Skip to: Noorse variant IPS effectief voor vinden van werk en/of opleiding voor personen met EPE

Kenniscentrum Phrenos website

Noorse variant IPS effectief voor vinden van werk en/of opleiding voor personen met EPE

De Individuele Plaatsing en Steun (IPS) interventie is veel effectiever dan andere methodes voor het vinden van werk voor personen met psychische problemen. Uit meta-analyses blijkt dat in Noord-Amerika 62% van de IPS-deelnemers regulier betaald werk vindt, tegenover 47% in Europese landen. Dit hangt samen met de lokale sociale wetgeving. In deze Noorse prospectieve studie (n=66 totaal) werd de effectiviteit van een Noorse variant van IPS op het vinden van werk en/of een opleiding voor personen met een vroege psychose vergeleken met die van de traditionele begeleiding. Omdat het in Noorwegen verboden is om tijdelijke arbeidscontracten af te sluiten kan IPS niet volgens het model worden toegepast. Het Noorse Job-and SchoolPrescription (JSP) maakt gebruik van stagecontracten als opstart voor regulier betaald werk, flexibele overgangen tussen opleiding en werk en vice versa, en is erop gericht in een heel vroeg stadium van de psychose de interventie aan te bieden. Verder wordt het IPS-model zoveel mogelijk gevolgd. Voor dit project was slechts voor 1 jaar financiering voor begeleiding op het werk (of stage). Wel werd er na 1 jaar én na 2 jaar naar de uitkomsten gekeken. De primaire uitkomstmaat was het aantal weken dat er regulier betaald werk was verricht. Symptomen werden gemeten met de PANSS, diagnoses werden vastgesteld met de Structural Clinical Interview for the DSM-IV (SCID), werk en opleidingsuitkomsten met de Level of Functioning scale. Verder werden afgenomen: de Drake Clinician Alcohol/Drug Use Rating Scale en de International Working group on Schizophrenia criteria. In vergelijking met de controlegroep had na 1 jaar een significant groter percentage van de JSP-deelnemers regulier betaald werk (46% vs 7%) of volgde een opleiding (50% vs. 17%) voor meer dan 20 uur per week. Na 2 jaar waren de verschillen verdwenen. De mate van symptomen had geen invloed op de uitkomsten. De JSP-interventie is veelbelovend voor Noorwegen.
Ten Velden Hegelstad W, Joa I, Heitmann L, Johannessen JO, Langeveld J. (2018). Job- and schoolprescription: A local adaptation to individual placement and support for first episode psychosis. Early Interv Psychiatry. 2018 Jun 11.

Back To Top