Skip to: Nieuwe IPS-begeleid-leren-variant is haalbaar voor afmaken middelbare school

Kenniscentrum Phrenos website

Nieuwe IPS-begeleid-leren-variant is haalbaar voor afmaken middelbare school

Een goede opleiding bepaalt voor een groot deel iemands maatschappelijke carrière. Veel jongeren die te maken krijgen met ernstige psychische problemen moeten tijdelijk hun studie opgeven. Sommige zijn niet in staat om de middelbare school af te maken. Er is wel een begeleid leren aanbod voor jongvolwassenen die hun vervolgopleiding (mbo, hbo of universiteit) willen afmaken, maar niet voor jongeren die de middelbare school nog niet hebben afgemaakt. In Australië is een aanpak ontwikkeld om meteen aan jongeren die nog op de middelbare school zitten en een stoornis krijgen, een vorm van begeleid leren aan te bieden volgens de principes van de evidence-based Individual Placement and Support (IPS)-methode voor het vinden van regulier betaald werk, maar dan aangepast voor het snel vinden van een opleiding: IPSed. In deze Australische haalbaarheidsstudie werden 20 personen (15-20 jaar) die behandeld werden bij het Orygen Youth Health Clinical Program (OYHCP), voor een psychose of stemmingsstoornis, 6 maanden door een onderwijsspecialist begeleid volgens de IPSed-methode. De plaatsing vond zoveel mogelijk plaats op opleidingen en scholen die de voorkeur had van de cliënt en aansloot bij de achtergrond. Na 6 maanden bleken 18 van de 20 deelnemers weer op school te zitten en daadwerkelijk grote delen van het lesprogramma te volgen op een niveau dat iets hoger lag dan het niveau dat ze voor de aanvang van de stoornis hadden bereikt. Het lijkt haalbaar om meteen bij het begin van de behandeling ook een IPSed aanbod te doen.
Killackey E, Allott K, Woodhead G, Connor S, Dragon S, Ring J. (2016). Individual placement and support, supported education in young people with mental illness: an exploratory feasibility study. Early Interv Psychiatry. 2016 Apr 28. doi: 10.1111/eip.12344

Back To Top