Skip to: Nieuwe FACT-teams in VK gunstig voor cliënten

Kenniscentrum Phrenos website

Nieuwe FACT-teams in VK gunstig voor cliënten

Sinds 2014 worden in het Verenigd Koninkrijk (VK) de aparte Assertive Communtiy Treatment (ACT)-teams afgebouwd en opgenomen in de algemene teams van de ambulante GGz (Community Mental Health Teams-CMHT-teams). Op sommige plaatsen zijn nieuwe (goedkopere) flexibele ACT-teams (FACT-teams) opgericht, waarvan cliënten intensieve ambulante hulp kunnen krijgen op een wijze die gedeeltelijk op de ACT-principes gebaseerd is (wel minder persoonlijk contact). Uit een observationele studie kwam naar voren dat de FACT-teams niet negatief uitpakten voor cliënten die daarvóór werden ondersteund door een ACT-team of Crisis Resolution Home Treatment Team (CRHT). In deze Britse evaluatiestudie werd onderzocht of personen die eerst door een CMHT-team werden ondersteund en nu door een FACT-team daar voordelen van ondervonden in het district South Warwickshire. Er werden 380 personen die vóór de transitie door 3 CMHT-teams en 95 personen (allen met een geschiedenis met een psychose) die vóór de transitie door een ACT-team geholpen werden en na de transitie door 3 FACT-teams werden ondersteund gevolgd. De data van het jaar vóór de transitie en een jaar na de transitie werden met elkaar vergeleken. Het bleek dat personen die voor de transitie door een CMHT-team werden geholpen, na de introductie van het FACT-model minder intramurale opnames hadden. In mindere mate gold dat ook voor degenen die eerst door het ACT-team werden geholpen. Beide groepen hadden minder vaak crisisinterventie door het CRHT nodig. De auteurs merken wel op dat degenen die door de FACT-teams werden behandeld, al jaren daarvoor door ACT-teams waren behandeld. Het lijkt erop dat het FACT-model beter is voor de behandeling van personen met een psychotische stoornis, die daarvoor door een CMHT-team werden behandeld, omdat ze door de FACT-aanpak minder een beroep op acute hulpverleningsdiensten hoeven te doen.
Sood L, Owen A, Onyon R, Sharma A, Nigriello J, Markham D, Seabrook H. (2017). Flexible assertive community treatment (FACT) model in specialist psychosis teams: an evaluation. BJPsych Bull. Aug;41(4):192-196.

Back To Top