Skip to: Nieuwe Cognitieve Remediatie Training (CRT) veelbelovend m.b.t. verbetering episodisch geheugen bij jongvolwassenen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Nieuwe Cognitieve Remediatie Training (CRT) veelbelovend m.b.t. verbetering episodisch geheugen bij jongvolwassenen met schizofrenie

Cognitieve beperkingen zijn een belangrijk kenmerk van schizofrenie. Ze zijn vaak al vanaf het begin van de stoornis aanwezig. In deze Canadese haalbaarheidstudie (n=3; 24-26 jaar) werd getest in hoeverre een nieuw Engels CRT-programma, Computerised Interactive Remediation of Cognition Training for Schizophrenia (CIRCuiTS), het visueel episodisch geheugen en andere cognitieve domeinen (zoals aandacht, werkgeheugen, executieve functies) bij jongeren met een vroege schizofrenie kan verbeteren. Op baseline en na 40 sessies CIRCuiTS werd het neurpsychologische, klinische en sociale functioneren gemeten met o.a.: de California Verbal Learning Test-II (CVLT-II), de Rey Complex Figure Test (RCFT) (meet visueel episodisch geheugen), de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-III), de Continuous Performance Test (CPT-II), de Stroop test (D-KEFS), de Spatial span, de Digit span, de Wisconsin Card Sorting Test, de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Subjective Scale to Investigate Cognition in Schizophrenia (SSTICS), de Global Assessment of Functioning (GAF), de Self-esteem Rating Scale (SRS). Om veranderingen te meten werd de Reliable Change Index (RCI) berekend. De RCI is vergelijkbaar met de Z-scores. Het bleek dat alle drie de casussen vooruit gingen op hun visueel of verbaal episodisch geheugen (A: RCI=1.60; B: RCI=1.63; C: RCI=3.19), waarbij alleen de toename van casus C statistisch significant was. Ook op de andere cognitieve uitkomsten waren er, per geval verschillend, verbeteringen waar te nemen. B.v. casus A verbeterde significant op het onderdeel executief functioneren voor probleemoplossen (RCI=-2.96). Ook op de klinische uitkomstmaten waren er, weer per geval verschillend, verbeteringen. B.v. bij casus C gingen de positieve symptomen op PANSS significant naar beneden (RCI=-2.45).
Cellard C, Reeder C, Paradis-Giroux AA, Roy MA, Gilbert E, Ivers H, Bouchard RH, Maziade M, Wykes T. (2015). A feasibility study of a new computerised cognitive remediation for young adults with schizophrenia. Neuropsychological Rehabilitation Mar 10, 1-24.

Back To Top