Skip to: Nieuw Functioneel Remissie-instrument heeft goede psychometrische eigenschappen

Kenniscentrum Phrenos website

Nieuw Functioneel Remissie-instrument heeft goede psychometrische eigenschappen

Er is in toenemende mate consensus over criteria voor symptomatische remissie (SR) bij mensen met schizofrenie of een andere psychotische aandoening. Functionele remissie (FR) daarentegen betreft het herstel van het sociaal-maatschappelijk functioneren van een persoon. Een instrument om FR te meten moet inzicht verschaffen in veranderingen en beperkingen in het maatschappelijk functioneren op het gebied van wonen en zelfverzorging, werk en sociale contacten. In dit Nederlandse onderzoek wordt een in Nederland ontwikkeld FR-instrument getoetst op betrouwbaarheid, validiteit, bruikbaarheid en representativiteit. Het FR-instrument werd in 2012 toegepast bij 840 patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) uit acht ggz-instellingen, en een follow-up vond plaats na een jaar onder 523 patiënten (respons 62%). Uit discriminerend en convergerend validiteitsonderzoek blijkt dat het FR-instrument als onderdeel van de Routine Outcome Monitoring (ROM) waardevolle informatie oplevert over patiënten met EPA. De interne samenhang van de drie dimensies van functionele remissie en de (interbeoordelaars)betrouwbaarheid was redelijk tot goed (Cronbachs α = 0,70). De discriminerende validiteit ten opzichte van symptomatische remissie is helder: slechts in ongeveer een vijfde van de gevallen valt de symptomatische remissie volgens de PANSS of HoNOS samen met functionele remissie, terwijl het ontbreken van symptomatische remissie in bijna alle gevallen overeenstemt met functionele non-remissie. De resultaten lieten zien dat het instrument gemakkelijk is in te vullen en relevant is voor de klinische praktijk. Dit FR-instrument heeft voldoende psychometrische eigenschappen.
Swildens WE, Visser E, Bähler M, Bruggeman R, Delespaul P, van der Gaag M, de Haan L, Keet R, Nijssen Y, van Os J, Pijnenborg GM, Slooff C, de Vos A, van Weeghel J, Wunderink L, Mulder CL, Wiersma D. (2018). Functional recovery of individuals with serious mental illnesses: Development and testing of a new short instrument for routine outcome monitoring. Psychiatr Rehabil J. Dec;41(4):341-350.

Back To Top