Skip to: Niet-behandelde personen met psychische problemen worden belemmerd in hulpzoekgedrag

Kenniscentrum Phrenos website

Niet-behandelde personen met psychische problemen worden belemmerd in hulpzoekgedrag

Uit epidemiologische studies komt naar voren dat een groot deel van de mensen met psychische problemen geen hulp zoekt of dat heel lang uitstelt. In deze prospectieve Duitse studie werden 188 onbehandelde personen (geworven via advertenties) met depressieve symptomen, volgens de PHQ-9, zes maanden gevolgd om te onderzoeken in hoeverre gebrek aan kennis, vooroordelen en discriminatie invloed hebben op: de zelfidentificatie m.b.t. hebben van een psychisch probleem, bewustwording hulp nodig te hebben, de intentie om hulp te gaan zoeken en daadwerkelijk hulp gaan zoeken. Op baseline, na 3 en 6 maanden werden afgenomen: de Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.), de Self-Identification as Having Mental Illness-schaal (SELFI), vragen naar of men dacht hulp nodig te hebben, of ze plan waren hulp te zoeken, of ze een afspraak met een huisarts of een ggz-hulpverlener hadden gemaakt; hoe men over mensen met psychische problemen dacht; de Depression Literacy Scale (D-Lit), de Social Distance Scale en de Patient Health Questionnaire (PHQ). Er werden o.a. regressie- en pad-analyses op de data uitgevoerd. Het bleek dat 67% van de deelnemers binnen 6 maanden professionele hulp had gezocht. Zelfidentificatie (d.i. aan zichzelf toegeven dat men een probleem heeft) bleek bewustwording van behoefte aan hulp te voorspellen (beta 0.32; p<0.001) en bewustzijn van behoefte aan hulp bleek de intentie om hulp te gaan zoeken te voorspellen (huisarts: beta 0.45 p<0.001; ggz-hulpverleners: beta 0.38, p<0.001). Intentie voorspelde concreet gebruik maken van ggz-hulpverlening na 6 maanden. Stigma en ondersteunen van discriminatie werden geassocieerd met geringe mate van zelfidentificatie. Het hulp gaan zoeken voor psychische problemen wordt belemmerd door gebrek aan kennis, vooroordelen en stigma.
Schomerus G, Stolzenburg S, Freitag S, Speerforck S, Janowitz D, Evans-Lacko S, Muehlan H, Schmidt S. (2018). Stigma as a barrier to recognizing personal mental illness and seeking help: a prospective study among untreated persons with mental illness. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2018 Apr 20.

Back To Top