Skip to: Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid

Kenniscentrum Phrenos website

Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid

Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid

Titel
Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid

Jaar van uitgave
2020

Auteurs
Niels Mulder, Jaap van Weeghel, Philippe Delespaul, Frits Bovenberg, Bram Berkvens, Eva Leeman, Hans Kroon, Tom van Mierlo, Gerdie Kienhorst

Uitgever
Boom Uitgevers/De Tijdstroom

ISBN
9789024434190

Netwerkpsychiatrie draait om herstelondersteuning met de nadruk op eigen regie van de cliënt. Herstel is in dat verband niet alleen klinisch herstel, maar ook persoonlijk herstel en maatschappelijk herstel. Dat betekent dat er veel verschillende professionals bij betrokken zijn, die elk hun wetenschappelijke en praktische kennis inbrengen. Waar mogelijk worden er echter ook naasten bij betrokken.

Netwerkpsychiatrie heeft meerdere niveau’s: het microniveau met en rond de cliënt met naasten en betrokken professionals uit ggz en sociaal domein, daarboven tussen behandelteams en instellingen uit ggz en sociaal domein en nóg een niveau hoger op bestuurlijk niveau voor de facilitering van netwerkpsychiatrie. Vooralsnog staat netwerkpsychiatrie voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen nog in de kinderschoenen. Er zijn initiatieven in de vorm van lokale praktijken en lerende netwerken, er wordt over gesproken, maar een systematische implementatie ontbreekt nog. In dit boek pleiten de auteurs, onder hoofdredactie van Niels Mulder, voor het ruimere toepassing en vooral onderbouwing en verankering van netwerkpsychiatrie in de behandelpraktijk.

Het boek begint met een indrukwekkend en persoonlijk voorwoord van Irene van de Giessen, directeur Stichting Hersteltalent, dat op indringende wijze het belang van netwerkpsychiatrie neerzet. In het eerste deel van het boek wordt uiteengezet wat netwerkpsychiatrie precies is en wat er anders is in de benadering. Het tweede deel beschrijft hoe netwerkpsychiatrie kan werken in de verschillende fasen van psychische aandoeningen zoals preventie, ambulante zorg, crisis en stagnerend herstel. In het derde deel wordt gekeken naar transitiepsychiatrie en hoe netwerkpsychiatrie een rol kan spelen in de behandeling van adolescenten, ouders en gezinnen. In het laatste deel wordt gekeken naar al reeds bestaande modellen en voorzieningen en hoe die een plaats kunnen krijgen in de netwerkpsychiatrie.

Met wetenschappelijke onderbouwing én aandacht voor de praktische toepassing wordt een warm pleidooi gehouden voor de netwerkpsychiatrie. Het boek is in de eerste plaats gericht op ggz-professionals, maar kan ook daarbuiten helpen om een beeld te geven van de mogelijkheden van netwerkpsychiatrie, de voorzieningen en mogelijkheden die er al zijn en wat er nodig is om de netwerkpsychiatrie zo effectief mogelijk in te zetten.

Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid (448 pagina’s) kost € 34,90 en is te krijgen in de boekhandel of op de website van Boom Psychologie.

Back To Top