Skip to: Negen voorstellen om de sociaal psychiatrische dienstverlening in de wereld te verbeteren

Kenniscentrum Phrenos website

Negen voorstellen om de sociaal psychiatrische dienstverlening in de wereld te verbeteren

De auteurs werken negen voorstellen uit over de richting waarin de Community Mental Health Care (psychiatrische hulpverlening in de gemeenschap) zich in de nabije toekomst zou moeten ontwikkelen. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van argumenten: ethiek, evidentie en ervaring. 1. De overheid moet zich ervoor inspannen dat meer mensen met psychische problemen geholpen worden; 2. De gezondheidszorg moet zich inspannen om iets te doen aan de lage levensverwachting van mensen met een psychiatrische stoornis; 3. De GGz moet meer doen om stigma van mensen met psychiatrische problemen te bestrijden; 4. De GGz-hulpverlening moet diensten bieden die door de cliënten toegankelijk en acceptabel worden gevonden; 5. Er moet een goede balans komen tussen intramurale en ambulante zorg, waarbij de meeste hulp bij de cliënten thuis wordt geboden; 6. De beleidsmakers in de GGz moeten vooral investeren in bewezen effectieve behandelingen; 7. Er moet meer geïnvesteerd worden in de ontwikkeling en de implementatie van Shared Decision Making; 8. Er moet meer begrip komen voor de inbreng van niet-westerse genezers. 9. De GGZ moet overal programma’s ontwikkelen die op het herstel (recovery) van de cliënten gericht zijn.
Thornicroft G &Tansella M (2014). Community Mental Health Care in the Future: Nine Proposals. Journal of Nervous & Mental Disease 202 (6), 507-512.

Back To Top