Skip to: Nederlandse RCT naar effecten van Routine Outcome Monitoring (ROM) geïntegreerd in Shared Decision Making

Kenniscentrum Phrenos website

Nederlandse RCT naar effecten van Routine Outcome Monitoring (ROM) geïntegreerd in Shared Decision Making

In dit artikel wordt de opzet van een Nederlandse multicenter tweearmige RCT beschreven naar de effecten van de toepassing van een model waarbij Routine Outcome Monitoring (ROM) en Shared Decision Making (SDM) geïntegreerd worden aangeboden in vergelijking met controlegroepen waarin het besluitvormingsproces op de normale wijze verloopt. De studie vindt plaats in gespecialiseerde GGZ-instellingen en zal ten minste in totaal 364 patiënten moeten includeren. Het SDM-ROM-model wordt in de tijd van 1 jaar geïmplementeerd volgens het Quality Improvement Collabarative (QIC) programma. De interventieteams krijgen een uitgebreide training in het toepassen van het SDM-ROM model in de praktijk. Het belangrijkste idee achter dit project is de aanname dat SDM en ROM de patiënt sterker maken in het behandelproces en hem stimuleert effectievere besluiten te nemen over zijn eigen behandeling. Daarom zal de primaire uitkomstmaat de mate waarin de patiënt onzeker is over welke behandeloptie het beste is zijn zoals te meten met de Decisional Conflict Scale (DCS. De secundaire uitkomstmaten zijn de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener (gemeten met de Working Alliance Inventory short Form (WAI-S), de therapietrouw van de patiënten, de klinische uitkomsten en de kwaliteit van leven. Effecten van SDM die gebruik maakt van ROM op de behandeling wordt gemeten met de Manchester Short Quality of Live Measurement (MANSA-VN-16) voor patiënten die lang in behandeling zijn en de Outcome Questionnaire (OQ-45) voor patiënten die kort in behandeling zijn. De eerste resultaten worden in december 2016 verwacht.
Metz MJ, Franx GC, Veerbeek MA, de Beurs E, van der Feltz-Cornelis CM, Beekman AT. (2015). Shared Decision Making in mental health care using Routine Outcome Monitoring as a source of information: a cluster randomised controlled trial. BMC Psychiatry 15(1), 313.

Back To Top