Skip to: NECT is een haalbare en effectieve groepsinterventie ter bestrijding van zelfstigma bij mensen met ernstige psychische aandoeningen

Kenniscentrum Phrenos website

NECT is een haalbare en effectieve groepsinterventie ter bestrijding van zelfstigma bij mensen met ernstige psychische aandoeningen

De in Israel ontwikkelde Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) is een veelbelovende geprotocolleerde groepsinterventie om zelfstigma bij mensen met een psychische kwetsbaarheid te bestrijden. Tussen de 20% en 40% van deze groep ervaart zelfstigma. De NECT-interventie heeft 20 (wekelijkse) sessies waarin de deelnemers meer informatie krijgen over hoe zelfstigma werkt bij mensen met psychische klachten (psycho-educatie), hoe ze negatieve en niet-helpende ideeën over zichzelf kunnen herkennen en uitdagen (cognitieve herstructurering) en hoe ze het geleerde kunnen toepassen op en inbedden in hun eigen levensverhaal (narratieve verbetering). In deze Nederlandse pilotstudie (N=41) werd bekeken of de NECT-interventie in Nederland haalbaar is en effectief in het verminderen van zelfstigma. De deelnemers werden gevonden via F-ACT-teams en VIP-teams (vroege psychose). Ze werden in 5 groepen ingedeeld, die ieder door twee speciaal bijgeschoolde hulpverleners en/of ervaringsdeskundigen werden begeleid. De haalbaarheid werd beoordeeld door: 1. te kijken in hoeverre deelnemers het hele programma afwerkten; 2. door afname van de Questionnaire for Enhancing and Impeding Factors of NECT (QEI-N) bij de begeleiders en de Narrative Evaluation of Intervention Interview (NEII) bij alle deelnemers. De primaire uitkomstmaat was veranderingen in zelfstigma bij de deelnemers gemeten met de Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI), die vóór, tijdens en na de interventie werd afgenomen. De secundaire uitkomstmaten waren hoop (gemeten met de Herth Hope Index), helderheid van het zelfbeeld (gemeten met de Self-Concept Clarity Scale (SCCS) en kwaliteit van leven en herstel (gemeten met de Integrated Recovery Scale). De NECT-interventie lijkt haalbaar, omdat 78% van de deelnemers minstens zes sessies had bijgewoond. Belangrijke voorwaarden voor het slagen van NECT zijn o.a. ondersteuning vanuit de instelling waar de NECT-sessies worden gehouden en geloof in de effectiviteit van de interventie. Zelfstigma nam significant af, hoewel de grootte van het effect klein was (d=0.10). Hoe meer sessies iemand had gevolgd, des te sterker nam zelfstigma af. Ook nam hoop significant toe. De ervaren kwaliteit van leven veranderde niet.
Oudejans S, de Winter L, van Weeghel J, Sanches S, Hasson-Ohayon I. (2022). Feasibility and outcomes of narrative enhancement and cognitive therapy (NECT) for reducing self-stigma among people with severe mental illness in the Netherlands: A pilot study. Psychiatr Rehabil J. 2022 Sep;45(3):255-265.

Back To Top