Skip to: NECT-interventie effectief in verminderen zelfstigma bij personen met een schizofreniespectrum stoornis

Kenniscentrum Phrenos website

NECT-interventie effectief in verminderen zelfstigma bij personen met een schizofreniespectrum stoornis

Een groot deel van de mensen met een schizofreniespectrum stoornis heeft zelfstigma. Zelfstigma wordt geassocieerd met slechtere behandeluitkomsten en als een barrière voor herstel. Zelfstigma kan invloed hebben op het geloof dat herstel van ernstige psychische stoornissen niet mogelijk is. Om zelfstigma tegen te gaan is de Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) ontwikkeld: een gestructureerde groepsbenadering met psycho-educatie, aanleren van cognitieve herstructurering en elementen van de narratieve psychotherapie gericht op het betekenis geven aan het eigen levensverhaal. In deze Amerikaanse RCT (n=170 patiënten; groot deel Afro-Amerikaans) werd het effect van NECT vergeleken met die van Supportive Group Therapy (SGT) bij 2 groepen ambulante patiënten en 2 groepen in dagbehandeling. Beide interventies werden over een periode van 20 weken gegeven. Er werd gemeten op baseline, na de interventie, en 3 en 6 maanden daarna. De primaire uitkomstmaat was zelfstigma zoals gemeten met de Internalized Stigma of Mental Illness schaal (ISMI) met vier sub-schalen: vervreemding; stereotype onderschrijven; ervaring met discriminatie; sociaal terugtrekgedrag. Secundaire uitkomstmaten werden gemeten met de Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), de Beck Hopelessness Scale (BHS), de Quality of Life Scale (QLS), de Multidimensional Scale of Independent Functioning (MSIF), de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Coping with Symptoms Checklist (CSC) en de Scale to Assess Narrative Development. De analyses werden o.a. gedaan met mixed effects modellen. Het bleek dat NECT een significant positief effect op zelfstigma heeft, het meeste in het domein sociaal terugtrekgedrag. De NECT-patiënten in de ambulante groep gingen er in vergelijking met de andere groepen significant het meeste op vooruit. Er werden geen effecten van NECT op het sociale functioneren of psychiatrische symptomen gevonden.
Yanos PT, Lysaker PH, Silverstein SM, Vayshenker B, Gonzales L, West ML, Roe D. (2019). A randomized-controlled trial of treatment for self-stigma among persons diagnosed with schizophrenia-spectrum disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Apr 1.
Trefwoord: Destigmatisering

Back To Top