Skip to: Nationaal kunst- en filmfestival kan stigma ten opzichte van psychiatrische patiënten positief beïnvloeden

Kenniscentrum Phrenos website

Nationaal kunst- en filmfestival kan stigma ten opzichte van psychiatrische patiënten positief beïnvloeden

Een van de doelen van het Schotse Mental Health Arts and Film Festival uit 2007 was het versterken van een positieve houding ten opzichte van personen met een psychische stoornis bij de bezoekers. Het festival bestond uit 31 events: tentoonstellingen, debatten, filmvertoningen, documentaires, concerten , multimediale events en toneelstukken. Met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve methoden werden 20 verschillende events geëvalueerd, in totaal 415 bezoekers namen aan evaluaties deel. Bij tien events werd een vragenlijst vóór en na de events afgenomen. Het bleek dat enkele multimediale events, waarbij goede uitleg over achtergrond van psychische problemen aan de orde kwam, het stigma bij de bezoekers significant afnam. Daarentegen bleek een documentaire over een schizofrene musicus het stigma te doen toenemen. Bij een groot deel van de festivalbezoekers wijzigde de houding ten opzichte van stigma niet. Enkele tips van de auteurs voor het organiseren van anti-stigma festivals: voornamelijk positieve kanten van personen met psychische problemen belichten; geen beelden van gewelddadige patiënten laten zien zonder duidelijke context; ervaringsdeskundigen in de organisatie betrekken; veel ruimte inplannen voor dialoog met publiek.
Quinn N, Shulman A, Knifton L & Byrne P (2011). The impact of a national mental health arts and film festival on stigma and recovery. Acta Psychiatrica Scandinavica 123 (1), 71-81.

Back To Top