Skip to: Minder herstel en kwaliteit van leven bij EPA en hogere opleiding

Kenniscentrum Phrenos website

Minder herstel en kwaliteit van leven bij EPA en hogere opleiding

Als het gaat om de lichamelijke gezondheid komt uit veel onderzoek naar voren dat er een causaal verband is tussen het hebben van een hoge opleiding enerzijds en een betere gezondheid met minder kans op hartziekten, diabetes en hoge bloeddruk plus een hogere levensverwachting anderzijds. In dit Amerikaanse onderzoek (n=623 volwassen met EPA) werd bekeken of er ook een verband is tussen het opleidingsniveau van volwassen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en de mate van herstel en de ervaren kwaliteit van leven. Herstel werd gemeten met de Recovery Assessment Scale (RSA) en kwaliteit van leven met de Quality of Life (QOL) Interview. Bij opleidingsniveau werden drie groepen onderscheiden: minder dan middelbare school (26%); middelbare school diploma (33%) en meer dan middelbare school (42%). De groepen met minder dan middelbare school/middelbare school (M=78.9) scoorden significant hoger op de herstelschalen dan de groep met meer dan middelbare school (M=76.5). Dus de hoger opgeleiden waren minder hersteld dan de minder hoog opgeleiden. Hoewel er geen significante verschillen werden gevonden tussen beide groepen met betrekking tot de totale QOL-scores, scoorden de lager opgeleiden beter op o.a. de volgende items: de lager opgeleiden voelden zich in het algemeen beter, hadden meer plezier, hadden meer vriendschappen, brachten meer tijd met anderen door. De hoger opgeleide scoorden hoger op de items privacy thuis en status van het werk. Een mogelijke verklaring voor deze uitkomsten is dat mensen met een hogere opleiding ook hogere verwachtingen over hun gezondheid en welzijn hebben, die niet uitkomen door de ernstige psychische stoornis die ze hebben. Herstelprocessen zijn bij mensen met EPA zeer complex.
O’Shea A, Salzer MS. (2018). Examining the relationship between educational attainment and recovery of adults with serious mental illnesses. Psychiatr Rehabil J. Sep 27.

Back To Top