Skip to: MHFA waardevol voor toename van kennis over geestelijke gezondheid en tegen stigma in samenleving

Kenniscentrum Phrenos website

MHFA waardevol voor toename van kennis over geestelijke gezondheid en tegen stigma in samenleving

Eerste hulp bij psychische klachten (MHFA) is waardevol voor toename van kennis over geestelijke gezondheid en bestrijding van stigma in de samenleving

De Mental Health First Aid (MHFA)-training, de eerste hulp bij psychische klachten training, is in 2000 in Australië ontwikkeld en vervolgens in vele Westerse landen overgenomen (o.a. Canada, Ierland, USA, Singapore – en zeer recent ook in Nederland: http://www.mhfa.nl/). In deze column wordt kort besproken wat MHFA inhoudt en wat de belangrijkste uitkomsten van enkele evaluaties zijn. De MHFA-training is voor het algemene publiek maar met name geschikt voor professionals die in hun beroepsuitoefening te maken krijgen met mensen met psychische klachten (zoals politieagenten, brandweerlieden en leraren). De cursus duurt in totaal 12 uur. De meest voorkomende stoornissen komen aan de orde: depressie, suïcidaal gedrag, angststoornissen, middelengebruik en psychotische stoornissen. Het idee is dat de kennis, de houding en het hulpgedrag van de deelnemers verbetert en dat de symptomen van psychische stoornissen beter geduid worden. Uit een samenvatting van 17 evaluaties (uit 2011) kwamen o.a. de volgende uitkomsten: bij de deelnemers was het stigma en de sociale afstand ten opzichte van mensen met psychische stoornissen verminderd; de verschillende stoornissen werden beter herkend; men was positiever over de mogelijkheden van herstel; de deelnemers hadden meer vertrouwen in hun hulpvaardigheden en konden mensen met problemen adviseren professionele hulp te zoeken. Hoe meer mensen een MHFA-training volgen hoe groter de kennis van de geestelijke gezondheid in de samenleving.
Cleary M, Horsfall J, Escott P. (2015). The Value of Mental Health First Aid Training. Issues Ment Health Nurs. 36(11), 924-6.

Back To Top