Skip to: MHFA-trainingen bevorderen de geestelijke gezondheidsvaardigheden

Kenniscentrum Phrenos website

MHFA-trainingen bevorderen de geestelijke gezondheidsvaardigheden

De Mental Health First Aid (MHFA)-training werd vanaf 2000 in Australië ontwikkeld en wordt ondertussen in meer dan 22 landen aangeboden. Al meer dan 2 miljoen mensen hebben de cursus gevolgd. De standaardcursus voor volwassenen duurt 12 uur en biedt kennis en vaardigheden om eerste hulp te geven aan mensen met beginnende en/of acute psychische problemen. In deze Australische systematische review en meta-analyse (n=18 trials) werd gekeken naar de effecten van het MHFA-trainingsprogramma op kennis van de geestelijke gezondheid, stigma en hulpgedrag. Er werden alleen RCT’s of controlled trials meegenomen. Het risico op vertekening van de bias werd bepaald met behulp van de Cochrane Risk of Bias tool. Er werden vier sets van primaire uitkomstmaten geëvalueerd: 1. Kennis; 2. Stigma ten aanzien van mensen met psychische problemen; 3. Vertrouwen in en bedoeling om MHFA toe te passen; 4. Het geven van ggz eerste hulp. Alle effectgroottes (uitgedrukt in Cohen’s d en uitgerekend met de 95% BI’s) werden met behulp van het random effect model gepoold. Als Cohen’s d=0.2 dan is het effect klein, bij 0,5 matig en bij 0,8 groot. Er werden aparte meta-analyses uitgevoerd om de effecten meteen na de training, tot na 6 maanden en na 6 maanden uit te rekenen. Over het algemeen waren de effecten meteen na de trainingen tot aan 6 maanden na de training klein tot matig. De MHFA-training had een duidelijk effect op de verbetering van de kennis van de eerste hulp bij ggz-problemen (d: 0,31-0,52), een matige verbetering van de herkenning van psychische stoornissen (d: 0,22-0,52), en een kleine tot matige verbetering ten aanzien van de opvatting dat ggz-behandelingen effectief zijn (d: 0,19-0,45). Er werd slechts een kleine vermindering van stigma gevonden (d: 0,08-0,14). Het vertrouwen om een persoon met psychische problemen te kunnen helpen nam flink toe (d: 0,21-0,58). Ook op de intentie om eerste hulp te bieden was de MHFA-training matig effectief (d: 0,26-0,75).
Morgan AJ, Ross A, Reavley NJ.(2018). Systematic review and meta-analysis of Mental Health First Aid training: Effects on knowledge, stigma, and helping behaviour. PLoS One. 2018 May 31;13(5):e0197102.

Back To Top