Skip to: Met EPA én een verstandelijke beperking bijna altijd traumatische gebeurtenis meegemaakt

Kenniscentrum Phrenos website

Met EPA én een verstandelijke beperking bijna altijd traumatische gebeurtenis meegemaakt

Mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) zijn veel vaker slachtoffer van mishandeling (47%) of seksueel misbruik (37%) en lijden veel vaker aan een post-traumatische stressstoornis (PTSS) (30%) dan de algemene bevolking (resp. 21%, 23% en 7%). Er zijn aanwijzingen dat onder de mensen met EPA meer dan 40% een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) (IQ 50-70) hebben óf Zwakbegaafd (ZB) (IQ 70-85) zijn. In dit Nederlandse onderzoek (n=570) werd gezocht hoe vaak mensen met EPA trauma’s hadden meegemaakt of aan PTSS lijden én of er verschil in deze prevalenties is tussen de LVB/ZB-groep en de groep zonder verstandelijke beperking. Alle patiënten die door 4 Flexible Assertive Community Treatment (FACT)-teams in drie regio’s werden behandeld in de periode 2015-2017 werden voor dit onderzoek gescreend. Van deze instroom werd 69% geïncludeerd. Trauma’s en PTSS werden gescreend met de Trauma Screening Questionnaire (TSQ) en LVB/ZB met de Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking (SCIL). Beide instrumenten hebben een goede betrouwbaarheid. Bij 85% van de deelnemers werden één of meer trauma’s gevonden en 42% had waarschijnlijk een PTSS (uitkomsten van screeners gebruikt, geen diagnostisch instrument). Volgens de SCIL had 40% van de patiënten een verstandelijke beperking (=LVB + ZB) en 20% was Licht Verstandelijk Beperkt (LVB). De LVB/ZB-groep had meer traumatische ervaringen dan de groep zonder verstandelijke beperking: 1.89 bij ZB, 1.75 bij LVB en 1.41 bij de rest. Vrouwen (61%) in de LVB/ZB-groep waren significant vaker het slachtoffer van seksueel misbruik dan de mannen (23%) in deze groep. In de LVB/ZB-groep werd bij 47,8% een PTSS vermoed (volgens de TSQ) tegenover 37,6% in de niet-LVB/ZB-groep. Gezien deze prevalenties adviseren de auteurs om in de ggz standaard te gaan screenen op trauma’s, PTSS en verstandelijke beperkingen.
Nieuwenhuis JG, Smits HJH, Noorthoorn EO, Mulder CL, Maria Penterman EJ, Inge Nijman HL. (2019). Not recognized enough: The effects and associations of trauma and intellectual disability in severely mentally ill outpatients. Eur Psychiatry. May;58: 63-69.

Back To Top