Skip to: Mental Health First Aid (MHFA) training draagt positief bij aan geestelijke gezondheidsvaardigheden

Kenniscentrum Phrenos website

Mental Health First Aid (MHFA) training draagt positief bij aan geestelijke gezondheidsvaardigheden

De training Mental Health First Aid (MHFA) is een EHBO cursus om eerste hulp te leren geven aan mensen met ernstige en/of acute psychische klachten. Deze training wordt veel in de VS gegeven om de Mental Health Literacy (MHL) – de geestelijke gezondheidsvaardigheden – te verhogen. MHL wordt omschreven als “kennis en opvattingen over psychische stoornissen die bijdragen aan hun herkenning, management en preventie”. Een MHFA-training duurt 12 uur. In deze Amerikaanse studie (n=36.263) werd onderzocht of MHFA inderdaad bijdraagt aan meer vertrouwen in de eigen MHL en of verschillen gevonden worden tussen etnische groepen. De data komen uit de feedback formulieren van deelnemers aan MHFA-trainingen. Daarin waren 12 vragen opgenomen waarmee MHL-vertrouwen werd gemeten. Deze studie heeft dus geen pre-post design. Multiple regressie analyses werden gebruikt om verschillen in MHL-vertrouwen te meten. Het bleek dat bij de meeste deelnemers het vertrouwen om in staat te zijn verschillende vaardigheden en kennis te kunnen toepassen in verband met MHL was toegenomen. Men dacht in staat te zijn iemand met een psychisch probleem of crisis te kunnen herkennen en er een invoelend gesprek mee te kunnen voeren. Er waren wel verschillen tussen de verschillende etnische groepen (Native Americans; Zwarten; Latino’s; Aziaten en blanken) maar die verschillen waren klein.
Crisanti AS, Luo L, McFaul M, Silverblatt H, Pyeatt C. (2016). Impact of Mental Health First Aid on Confidence Related to Mental Health Literacy: A National Study With a Focus on Race-Ethnicity. Psychiatr Serv. 67 (3), 350-3.

Back To Top