Skip to: Mensen met psychische problemen zijn gewelddadiger dan de algemene bevolking, maar dat komt meestal niet door de psychische stoornis

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met psychische problemen zijn gewelddadiger dan de algemene bevolking, maar dat komt meestal niet door de psychische stoornis

In deze Nederlandse studie werden data gebruikt uit de grote bevolkingsstudie NEMESIS-2 (n=6646) naar het voorkomen van psychische problemen onder de algemene bevolking. Met behulp van statistische berekeningen werden de associaties tussen psychische stoornissen en het gebruik van geweld in kaart gebracht. Echter, schizofrenie en de meeste persoonlijkheidsstoornissen komen niet in de dataset voor. Binnen NEMESIS werd gevraagd of de respondenten ooit fysiek of psychologische geweld hadden gebruikt en ten opzichte van welke personen. Ook is gevraagd of men ooit slachtoffer van geweld is geweest, of men in het laatste jaar een negatief life event heeft meegemaakt en hoe groot zijn sociale steun is. In de algemene bevolking heeft 5,9% wel eens fysiek geweld tegen de partner gebruikt, en 24,3% heeft wel eens psychologisch geweld tegen de partner gebruikt. De cijfers voor geweld gebruikt tegen de eigen kinderen zijn respectievelijk 2,6% en 15%, en voor geweld tegen andere personen respectievelijk 2,4% en 9,2%. Respondenten met een psychische stoornis (behalve ADHD, dysthymie en drugsmisbruik) hadden significant vaker geweld gebruikt dan de algemene bevolking. Dit geldt voor alle vormen van geweld. De sterkste associaties werden gevonden voor externaliserende stoornissen (middelenverslaving, impuls controle en anti-sociale persoonlijkheid). Maar als gecorrigeerd werd op victimisatie (zelf ooit slachtoffer geweest van geweld), negatieve levensgebeurtenissen en sociale steun verdween bijna alle significantie uit de associaties, behalve voor alcoholmisbruik. Dit betekent dat het gebruik van geweld door personen met psychische stoornissen- behalve alcoholmisbruik- niet veroorzaakt is door de stoornis, maar door andere factoren.
Ten Have M, De Graaf R, Van Weeghel J & Van Dorsselaer S (2014). The association between common mental disorders and violence: to what extent is it influenced by prior victimization, negative life events and low levels of social support? Psychological Medicine 44 (7), 1485-1498.

Back To Top