Skip to: Mensen met psychische problemen rapporteren meer positieve ervaringen dan vermijdingsgedrag of discriminatie

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met psychische problemen rapporteren meer positieve ervaringen dan vermijdingsgedrag of discriminatie

In deze grote Australische nationale survey naar ervaringen met vermijding, discriminatie en positieve bejegening van mensen met een psychisch probleem werden 5220 telefonische interviews afgenomen. Bij de respondenten werd eerst de Kessler 6 Mental Health Symptom Screening Questionnaire (K6) afgenomen. Als men boven een bepaalde score uit kwam hoorde men bij groep 1 (n=1381; psychische problemen): zij kregen vragen voorgelegd over hun persoonlijke ervaringen met vermijding, discriminatie en positieve bejegening door vrienden, partner, andere familieleden, mensen in de werkomgeving, mensen bij een eventuele opleiding, mensen die ontmoet werden bij het zoeken naar werk, allerlei soorten hulpverleners, allerlei andere mensen uit de gemeenschap (huurbazen, politieagenten e.d.). De respondenten die niet in groep 1 terecht kwamen maar die wel een volwassene kenden met een psychisch probleem kregen dezelfde vragen voorgelegd als die uit groep 1, alleen in de derde persoon gesteld (groep 2; n=2703; kennen mensen met psychische problemen). De respondenten die zelf een psychisch probleem hadden, meldden in de meeste domeinen beduidend meer positieve ervaringen dan vermijdingsgedrag of discriminatie. Voorbeeld: t.a.v. vrienden: 22,0 % ervoer vermijden, 13,9% ervoer discriminatie en 49,6% ervoer meer positieve behandeling. Over de domeinen vrienden en partners rapporteerden de respondenten vaker vermijdingsgedrag dan discriminatie. Echter: in de domeinen vrienden, familie, werkplekken en opleidingsinstituten werd de meeste discriminatie ervaren. Het is opmerkelijk dat de uitkomst van deze stigmastudie is dat de werkelijke ervaringen van mensen met psychische problemen op bevolkingsniveau veel positiever zijn dan vaak uit vignetstudies naar voren komt.
Reavley NJ, Jorm AF. (2015). Experiences of discrimination and positive treatment in people with mental health problems: Findings from an Australian national survey. Aust N Z J Psychiatry, 49(10), 906-13.

Back To Top