Skip to: Mensen met ernstige psychische problemen maken veel meer gebruik van algemene somatisch-medische voorzieningen dan de algemene bevolking

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met ernstige psychische problemen maken veel meer gebruik van algemene somatisch-medische voorzieningen dan de algemene bevolking

Personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) krijgen ook vaak een chronische somatische ziekte. Het doel van deze Britse systematische review en meta-analyse (n=74 studies) was om vast te stellen wat de impact is van de psychische stoornis op het gebruik door deze groep van algemene ziekenhuizen, Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)-diensten en huisartsenzorg voor hun niet-psychiatrische fysieke ziekten. In deze review werden de volgende diagnoses meegenomen: bipolaire stoornis, psychose, schizofrenie en schizo-affectieve stoornis. Ernstige depressie werd niet meegnomen. Studies met de volgende designs werden in de analyses meegenomen: observationele cohortstudies, case-control studies en RCT’s. Voor de systematische review en meta-analyses werden de richtlijnen van de Cochrane Collaboration gevolgd. Bijna alle studies waren in Westerse landen uitgevoerd, met name in de VS (51 studies ) en Europa (12 studies). De somatische problemen waarmee de psychiatrische patiënten zich bij de dokter meldden waren vaak diabetes, hartproblemen en versleten gewrichten. De meerderheid van de geïncludeerde studies was van goede kwaliteit (n=45). Uit de narratieve analyse kwam naar voren dat het hebben van een EPA tot een toegenomen gebruik leidde van opnames in algemene ziekenhuizen, SEH-diensten en de eerstelijns gezondheidszorg. Uit de meta-analyses bleek dat personen met EPA in vergelijking met de algemene bevolking vaker dan niet-psychiatrische patiënten in een ziekenhuis werden opgenomen (pooled OR=1.84; 95% BI: 1.21-2.80); ze waren gemiddeld 0,59 dag langer opgenomen en werden eerder binnen 30 dagen na ontslag weer opgenomen (pooled OR=1.37; 95%BI: 1.28-1.47). Verder bezochten ze vaker een SEH-voorziening (pooled OR=1.97; 95% BI: 11.41-2.76). Ook de eerstelijnszorg (o.a. huisartsen) werden vaker door personen met EPA bezocht, maar door de heterogeniteit van de studies kon daar geen meta-analyse van gemaakt worden. Volgens de auteurs geven deze uitkomsten extra aanleiding om de geestelijke en somatische gezondheidszorg systematisch te integreren.
Ronaldson A, Elton L, Jayakumar S, Jieman A, Halvorsrud K, Bhui K. (2020). Severe mental illness and health service utilisation for nonpsychiatric medical disorders: A systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2020 Sep 14;17(9):e1003284.

Back To Top