Skip to: Mensen met EPA leren in sociale onderneming competenties die ervaren stigma verminderen

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met EPA leren in sociale onderneming competenties die ervaren stigma verminderen

Een sociale onderneming is een onderneming waarvan de primaire doelstelling is om maatschappelijke impact te bereiken in plaats van het genereren van winst voor eigenaren en aandeelhouders. In Italië, Frankrijk en het VK zijn de sociale ondernemingen in een aparte wettelijke rechtsvorm geregeld. In Nederland (nog) niet. Het is algemeen bekend dat mensen met EPA moeilijk werk kunnen vinden o.a. door publiek en ervaren stigma. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat sociale ondernemingen een positieve rol zouden kunnen spelen bij de integratie op de arbeidsmarkt van mensen met handicaps. In deze Italiaanse studie (n=139) werd onderzocht of mensen met EPA werkzaam bij een sociale onderneming na verloop van tijd minder stigma ervaren. Op baseline en na 12 maanden werden afgenomen: de Brief Symptom Inventory (BSI), de Occupational Self-Efficacy schaal, de Organizational Constraints Scale, de Job Content Questionnaire, de Motivation to Keep a Job schaal, een schaal om sociale- en werkvaardigheden mee te meten, de Endicott Productivity Scale en de Stigma Scale. De analyses van de data werden o.a. met behulp van pad-analyses uitgevoerd. Het bleek dat na 1 jaar werken in een sociale onderneming de sociale werkvaardigheden van de deelnemers waren toegenomen. Hierdoor nam de perceptie van een hogere productiviteit toe en als gevolg daarvan nam de ervaren discriminatie en het ervaren stigma af. Werken bij een sociale onderneming kan bijdragen aan een verbetering van de sociale inclusie van mensen met EPA.
Villotti P, Zaniboni S, Corbière M, Guay S, Fraccaroli F. (2018). Reducing perceived stigma: Work integration of people with severe mental disorders in Italian social enterprise. Psychiatr Rehabil J. Jun;41(2):125-134.

Back To Top