Skip to: Vele verschillende meetinstrumenten voor patiënttevredenheid in GGZ

Kenniscentrum Phrenos website

Vele verschillende meetinstrumenten voor patiënttevredenheid in GGZ

Hoe patiënten de verleende zorg van ggz-instellingen ervaren en waarderen is steeds belangrijker geworden. Het gaat dan om de processen en de uitkomsten. Het doel van deze Italiaans-Engelse systematische review is om een overzicht te krijgen van de gebruikte meetinstrumenten voor tevredenheid en te analyseren welke onderwerpen worden uitgevraagd. Het is een update van een review uit de jaren 1990. De review is met behulp van de PRISMA-richtlijnen uitgevoerd. Er werden 28 verschillende meetinstrumenten gevonden, die in ten minste 2 studies gebruikt zijn, om psychiatrische hulpverlening mee te beoordelen. Beoordeeld werden de algemene kenmerken, psychometrische eigenschappen en de inhoudelijke onderwerpen. Tien van de vragenlijsten waren ontwikkeld in de VS, acht in het VK, twee in Italië, Duitsland en Zweden en één in Frankrijk, Noorwegen, Nederland (De Thermometer) en Brazilië. Van de meeste instrumenten is de interne betrouwbaarheid en de structurele validiteit goed. Er blijken vier instrumenten te zijn die vaker gebruikt worden: de Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8), de Verona Service Satisfaction Scale (VSSS), de Client Assessment of Treatment (CAT)en de Self-rating Patient Satisfaction Questionnaire (SPRI)-inpatient version. De volgende inhoudelijke onderwerpen komen in de meetinstrumenten aan de orde: toegankelijkheid van de zorg; continuïteit van de zorg; algemene tevredenheid; vaardigheden van de hulpverleners; relatie met de ggz-hulpverleners; mening over de ontvangen behandeling; ontvangen voorlichting en informatie; ervaren uitkomsten van de zorg; praktische ondersteuning; regels en procedures; shared decision making. Er is nog geen gouden standaard ontwikkeld om de patiënttevredenheid mee te meten.
Miglietta E, Belessiotis-Richards C, Ruggeri M, Priebe S. (2018). Scales for assessing patient satisfaction with mental health care: A systematic review. J Psychiatr Res. 2018 May;100:33-46.

Back To Top