Skip to: Meeste Nederlandse werknemers zijn positief over de gevolgen van het onthullen van een psychisch probleem in de werkomgeving, hoewel ze ook denken dat het tot discriminatie leidt

Kenniscentrum Phrenos website

Meeste Nederlandse werknemers zijn positief over de gevolgen van het onthullen van een psychisch probleem in de werkomgeving, hoewel ze ook denken dat het tot discriminatie leidt

Het besluit om al dan niet in de werkomgeving te onthullen dat men een psychische stoornis heeft kan belangrijke positieve en negatieve gevolgen hebben. Het proces van al dan niet onthullen is complex. In deze Nederlandse cross-sectionele survey studie (N=1224 werknemers) werd onderzocht wat de verwachtingen zijn van de gemiddelde Nederlandse werknemer als iemand zijn psychische stoornis in de werkomgeving kenbaar maakt, welke factoren van invloed zijn op die uitkomsten en welke subgroepen werknemers te onderscheiden zijn. Er werd een vragenlijst uitgezet bij het LISS-panel (Langlopende Internet Studies voor de Sociale wetenschappen), een representatieve steekproef van 5000 huishoudens. Alleen volwassenen met een baan in een niet-leidinggevende functie werden benaderd. Latente klassenanalyse (LCA) werd gebruikt om verschillende klassen van werknemers te identificeren gebaseerd op de verwachte uitkomsten bij onthullen. Van de respondenten gaf 27,4% aan ooit een psychische stoornis te hebben gehad. De meeste respondenten (82,4%) geloofden dat door het onthullen het welzijn van de werknemer met een psychisch probleem zou toenemen o.a. omdat die dan zijn authentieke zelf kon zijn. Zo’n 72,2% verwachtte dat de leidinggevende aanpassingen zou willen doorvoeren als die de onthulling vernam. Tegelijkertijd was de meest genoemde negatieve verwachting dat onthullen tijdens een tijdelijk contract de kans op contractverlenging zou doen afnemen (68,4%) en dat de kans op promotie flink zou afnemen (56,6%). Uit de LCA kwamen zes te onderscheiden klassen naar voren: twee positieve klassen (50,1%), twee negatieve klassen (33,3%) en twee klassen waarvan de respondenten aangaven niet te weten wat de gevolgen van onthullen zouden zijn (16,7%). De positieve klasse werd gekenmerkt door een hogere opleiding, had een prettige werkomgeving en meer positieve ervaringen met collega’s met psychische problemen. De negatieve klasse had een lagere opleiding, was niet positief over de eigen werkomgeving en had geen goede ervaringen met collega’s met psychische problemen.
van Beukering IE, Bakker M, Corrigan PW, Gürbüz S, Bogaers RI, Janssens KME, Joosen MCW, Brouwers EPM. (2022). Expectations of Mental Illness Disclosure Outcomes in the Work Context: A Cross-Sectional Study Among Dutch Workers. J Occup Rehabil. 2022 Feb 8.

Back To Top