Skip to: Meest effectieve interventie om stigma te verminderen is sociaal contact, voor effecten langere termijn weinig robuuste studies

Kenniscentrum Phrenos website

Meest effectieve interventie om stigma te verminderen is sociaal contact, voor effecten langere termijn weinig robuuste studies

In deze review wordt samengevat wat er wereldwijd bekend is uit systematische reviews (n=8) en primaire data (n=8143 studies) over effectieve interventies gericht op het verminderen van ggz-gerelateerd stigma of discriminatie. Voor de analyse werden alleen studies meegenomen met een follow-up periode van meer dan 4 weken. De uitkomstdomeinen van de studies hebben meestal betrekking op: kennis, houding en gedrag. Bij de interventies werd als potentieel actief ingrediënt het meest gebruik gemaakt van informatievoorziening (voorlichting) en sociaal contact tussen mensen met en zonder een psychische stoornis. Enkele belangrijke conclusies: – voor volwassenen is sociaal contact de meest effectieve interventie; – op bevolkingsniveau geven interventies vaak op de korte termijn verbetering in attitude, maar veel minder in het kennisdomein; – voor studenten werken voorlichtingsinterventies beter dan sociaal contact; – er zijn nog maar weinig studies verricht op het domein van gedragsverandering; dit geldt zowel voor mensen met als zonder een psychisch probleem; – voor mensen met psychische stoornissen blijken psycho-educatieve groepsinterventies zeer veelbelovend bij het terugdringen van zelf-stigma; – de studies in het stigma kennisveld zijn zeer heterogeen; er zijn weinig studie-designs met grote onderzoekspopulaties; – er is in de lage- en midden-inkomenslanden bijna geen studie naar stigma verricht; – er zijn weinig interventies ontwikkeld om stigma bij ggz-hulpverleners tegen te gaan; – succesvolle interventies bij de ene doelgroep kunnen niet automatisch op andere doelgroepen worden toegepast. De auteurs roepen op meer middelen beschikbaar te stellen opdat meer robuuste evidentie op het gebied van stigmabestrijding gegenereerd kan worden.
Thornicroft G, Mehta N, Clement S, Evans-Lacko S, Doherty M, Rose D, Koschorke M, Shidhaye R, O’Reilly C, Henderson C. (2015). Evidence for effective interventions to reduce mental-health-related stigma and discrimination. Lancet. Online:22 Sep 2015.

Back To Top