Skip to: Publiekscampagne Time To Change lijkt te werken

Kenniscentrum Phrenos website

Publiekscampagne Time To Change lijkt te werken

Sinds 2007 loopt in Engeland het nationale antistigma-programma Time to Change dat gericht is op het tegengaan van stigma en discriminatie van personen met psychische problemen. Een sociale marketing campagne waarbij gebruik wordt gemaakt van traditionele en sociale media is daar een onderdeel van. De Time to Change campagne heeft 3 fases gekend: 1. 2007-2011, waarbij de sociale marketing gericht was de midden inkomensgroep van 25-44 jaar; 2. 2011-2016, waarbij de sociale marketing op dezelfde doelgroep gericht was; 3. 2016-2021, waarbij de sociale marketing gericht is op de lage inkomensgroep van 25-44 jaar. In dit Engelse artikel wordt verslag gedaan van de trends tussen 2008 en 2019 bij het algemene publiek met betrekking tot hun kennis over de geestelijke gezondheid, hun houding ten aanzien van personen met een psychische stoornis en hun wens al dan niet sociale afstand te houden van personen met psychische problemen. De data werden ontleend aan de jaarlijks gehouden representatieve survey Attitudes to Mental Illness. Stigma-gerelateerde kennis werd gemeten met de Mental Health Knowledge Schedule (MAKS) – een hogere score betekent meer kennis-, de houding met de Community Attitudes towards the Mentally Ill scale (CAMI) – een hogere score betekent minder stigmatiserende houding- en de wens om sociale afstand te houden met de Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS) -een hogere score geeft aan dat men minder sociale afstand wil houden. De analyses werden met behulp van lineaire regressiemodellen uitgevoerd. De trend-uitkomsten werden berekend in Standard Deviation Units (SD)(met 95% BIs): de verbetering voor kennis zoals gemeten met de MAKS was van 2009-2019: 0.25 (95% BI: 0.19-0.32); de verbetering voor houding (CAMI) van 2008-2019 was: 0.32 (95%BI: 0.26-0.39) en de afname van de wens voor sociale afstand (RIBS) van 2009-2019 was : 0.29 (95%BI: 0.23-0.36). Uit de aard van het onderzoek is niet vast te stellen of de verbeteringen causaal zijn toe te schrijven aan de antistigma campagne, maar waarschijnlijk is dat wel. De verschillen tussen groepen die vanaf het begin laag scoorden (mannen; lage inkomensgroep) en de groepen die hoger scoorden (vrouwen; middeninkomensgroep) zijn tussen 2009 en 2019 niet minder geworden.
Henderson C, Potts L, Robinson EJ. (2020). Mental illness stigma after a decade of Time to Change England: inequalities as targets for further improvement. Eur J Public Health. 2020 Jun 1;30(3):526-532.

Back To Top