Skip to: Meer stigmastress en suïcide-ideatie bij jongeren met high-risk

Kenniscentrum Phrenos website

Meer stigmastress en suïcide-ideatie bij jongeren met high-risk

Ongeveer 5% van de personen die schizofrenie krijgen pleegt zelfmoord. Personen met een hoog risico op psychose lopen risico op suïcidaliteit. In deze Duits-Zwitserse studie (N=172; 13-35 jaar) wordt onderscheid gemaakt tussen geanticipeerde stigma en stigma stress. Stigma stress treedt op als iemand denkt dat de schade die door stigma wordt aangedaan groter is dan het vermogen om met de bedreiging die van dat stigma uitgaat om te aan. De deelnemers weren behandeld bij een vroege psychose project in Zürich en voldeden óf aan de hoog risico op psychose criteria volgens de Schizophrenia Proneness Interview (SPI), óf aan de ultrahoog risico op psychose status volgens de Structured Interview for Prodromal Syndromes (SIPS), óf aan het risico op een bipolaire stoornis volgens de Hypomania Checklist. Geanticipeerde discriminatie (perceived stigma) werd gemeten met de Perceived Devaluation-Discrimination Questionnaire (PDDQ), stigma stress met de Stigma Stress Scale (SSS), suïcide-ideaties én depressieve symptomen met de Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD). Negatieve en positieve symptomen werden met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) gemeten. De meetinstrumenten werden bij het begin van de behandeling en na 1 jaar afgenomen. Na 1 jaar waren van 73 deelnemers de gegevens compleet. Uit de multiple regressie analyse kwam naar voren dat een toename van stigma stress (maar niet van perceived stigma) na 1 jaar significant geassocieerd wordt met een toename van suïcide-ideatie, gecontroleerd voor leeftijd, sekse, symptomen, depressie en suïcide-ideatie op baseline. Suïcidepreventie bij jongeren met een risico op een psychose zou zich ook moeten richten op het verminderen van publiek stigma en stigma stress.
Xu Z, Mayer B, Müller M, Heekeren K, Theodoridou A, Dvorsky D, Metzler S, Oexle N, Walitza S, Rössler W, Rüsch N. (2016). Stigma and suicidal ideation among young people at risk of psychosis after one year. Psychiatry Res. 243, 219-24.

Back To Top