Skip to: Meer psychotische symptomen en vaker slachtoffer: meer zelfstigma, minder eigenwaarde

Kenniscentrum Phrenos website

Meer psychotische symptomen en vaker slachtoffer: meer zelfstigma, minder eigenwaarde

Bijna de helft van de personen met een psychotische stoornis geeft aan zelfstigma te ervaren. Het is van belang welke psychologische-, sociale- , psychiatrische- of omgevingsfactoren (zoals victimisatie) van invloed zijn op het ontstaan van zelfstigma. De prevalentie van victimisatie is bij individuen met een ernstige psychiatrische aandoening tien keer hoger dan in de algemene bevolking. Victimisatie omvat slachtoffer zijn van fysiek geweld, diefstal en/of van agressief sociaal gedrag. In deze Nederlandse studie (n=102; schizofrenie-spectrum stoornis) werden met behulp van Structural Equation Modelling (SEM) drie modellen ontwikkeld om de verbanden tussen victimisatie, psychotische symptomen, zelf-stigma en gevoelens van eigenwaarde te onderzoeken. Zelfstigma werd gemeten met de Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMIS), symptomen met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), victimisatie met vier vragen uit de Integrale Veiligheidsmonitor, gevoelens van eigenwaarde met de Self-Esteem Rating Scale-Short Form (SERS-SF). Uit de modellen komt naar voren dat de ernst van de symptomen en victimisatie directe voorspellers van zelfstigma zijn. Zelfstigma leidt tot negatieve gevoelens van eigenwaarde. Personen die meer symptomen en meer victimisatie rapporteerden, bleken meer zelfstigma en minder gevoelens van eigenwaarde te ervaren. Victimisatie heeft een direct effect op ontstaan van zelfstigma: zij voelen zich niet alleen anders vanwege de klinische status, maar het feit dat ze slachtoffer van diefstal e.d. zijn, versterkt die gevoelens, waardoor ze kwetsbaarder worden voor het internaliseren van stigmatiserende houdingen.
Horsselenberg EM, van Busschbach JT, Aleman A, Pijnenborg GH. (2016). Self-Stigma and Its Relationship with Victimization, Psychotic Symptoms and Self-Esteem among People with Schizophrenia Spectrum Disorders. PLoS One. Oct 26, 11(10).

Back To Top