Skip to: Matig bewijs voor de effectiviteit van schoolinventies gericht op verbetering van mental health literacy én afname stigma bij scholieren

Kenniscentrum Phrenos website

Matig bewijs voor de effectiviteit van schoolinventies gericht op verbetering van mental health literacy én afname stigma bij scholieren

In het VK heeft 12% van de 5-19-jarigen ten minste één psychische stoornis. Een belangrijke belemmering om hulp te zoeken is de geringe waargenomen behoefte aan ondersteuning. Dit kan worden verminderd door een betere mental health literacy (MHL) en het afnemen van stigma. MHL=kennis en opvattingen over psychische stoornissen die bijdragen aan hun herkenning, management en preventie. Het doel van deze Engelse systematische review (n totaal=22 studies) was het synthetiseren en waarderen van de evidentie uit RCT’s naar de effectiviteit van op school uitgevoerde interventies gericht op het verbeteren van de MHL en het verminderen van stigma ten aanzien van psychische problemen bij leerlingen (5-18 jaar). De kwaliteit van de studies werd beoordeeld met de Effective Public Health Project Practice tool (EPHPP). Door de heterogeniteit van de gevonden studies kon geen meta-analyse worden uitgevoerd. De meeste studies hadden een korte follow-up periode. De uitkomsten op het gebied van MHL waren: a. kennis en bewustzijn van psychische stoornissen (15 studies); de meeste studies vonden statistisch significante verbeteringen op dit item; bij 3 studies was er direct contact tussen leerlingen en ervaringsdeskundigen; b. vaardigheid om tekenen en symptomen van psychische stoornissen te herkennen (5 studies); enkele studies vonden significante verbeteringen, via vignet onderzoek, in het herkennen van psychische stoornissen. De uitkomsten op het gebied stigma waren: a. houding en opvattingen ten aanzien van psychische stoornissen (16 studies): slechts 6 studies vonden significante afnames van stigma ten aanzien van psychische problemen;. b. emotionele reacties ten aanzien van mensen met psychische problemen (4 studies); er werden weinig positieve veranderingen gevonden; c. gedragsintenties ten aanzien van mensen met psychische stoornissen (9 studies); de meeste studies vonden een significante afname om sociale afstand te willen houden ten aanzien van de doelgroep. Omdat meer dan de helft van de studies statistisch significante verbeteringen vonden, kan worden geconcludeerd dat interventies gericht op verbeteren van MHL bij leerlingen op school matig effectief zijn. Effecten op de langere termijn zijn nog onduidelijk.
Ma KKY, Anderson JK, Burn AM. (2022). Review: School-based interventions to improve mental health literacy and reduce mental health stigma – a systematic review. Child Adolesc Ment Health. 2022 Jan 10.

Back To Top