Skip to: Matig bewijs dat het continuüm-model van psychische problemen effectief is voor verminderen stigma

Kenniscentrum Phrenos website

Matig bewijs dat het continuüm-model van psychische problemen effectief is voor verminderen stigma

Een nieuwe ontwikkeling in het aanpakken van publiek stigma van psychische problemen is het continuüm-model, waarbij benadrukt wordt dat er een de continuïteit bestaat tussen geestelijk gezond zijn en psychische stoornissen. Dit in contrast met de boodschap dat psychische problemen biomedische oorzaken hebben, waardoor het beeld kan ontstaan dat een persoon met een psychische stoornis echt ‘anders’ is. Er zijn tot nu toe vier studies verschenen naar de effecten van het continuüm geloof op stigma. Dat waren allemaal designs met online vrijwilligers op basis van zelfrapportage. De resultaten uit die studies zijn veelbelovend. In deze Amerikaanse studie (n=69 studenten) werden de effecten van een in een laboratorium uitgevoerde continuüm-interventie op gedrag en zelfrapportage stigma-meetinstrumenten onderzocht. Er werden drie groepen gevormd: 1. De categoriale groep (n=22) kreeg een tekst te lezen waarin werd gezegd dat personen met schizofrenie echt anders waren; 2. De continuüm groep (n=24) kreeg een tekst te lezen waarin werd beweerd dat schizofrenie op een continuüm van gezond naar ziek ligt. 3. De controlegroep (n=23) kreeg een neutrale tekst over schizofrenie te lezen. Voor en na de interventie werden ook enkele meetinstrumenten afgenomen: de Social Distance Scale (SDS); een instrument dat emotionele reacties meet en een instrument dat stereotype houdingen meet. Daarna gingen de deelnemers één voor één naar een lege ruimte met stoelen waar ze een gesprek zouden krijgen met een man (Allen) die schizofrenie had en voorlichting zou geven. De jas en tas van Allen waren duidelijk aanwezig. Er werd geobserveerd hoe ver iedereen van Allen’s stoel ging zitten. Het bleek dat de continuüm interventie de zelf gerapporteerde sociale afstand verminderde en dat de categoriale interventie negatieve stereotyperingen versterkte. Er werd een statistisch matig verband gevonden tussen het kiezen van de stoel al dan niet dicht bij Allen en de hoogte van het gemeten stigma.
Thibodeau R, Shanks LN, Smith BP. (2018). Do continuum beliefs reduce schizophrenia stigma? Effects of a laboratory intervention on behavioral and self-reported stigma. J Behav Ther Exp Psychiatry. Mar;58:29-35.

Back To Top