Skip to: Langer behoud van werk bij aansluiting bij eigen wensen en sociale steun

Kenniscentrum Phrenos website

Langer behoud van werk bij aansluiting bij eigen wensen en sociale steun

In deze Australische integratieve review werd gezocht naar studies waarin factoren worden geanalyseerd die impact hebben op het behouden van een baan waarin marktconforme lonen worden betaald voor personen met een ernstige psychische aandoening (EPA), ongeacht op welke wijze er ondersteuning bij het vinden en behouden van werk geboden werd. Er werden 19 relevante studies gevonden, 12 kwantitatieve en 7 kwalitatieve. Het behouden van een baan werd in bijna alle studies opgevat als de tijd die iemand in verschillende banen doorbracht in plaats van het voortdurend deel uit maken van de beroepsbevolking. In slechts twee van de geïncludeerde studies kwamen de deelnemers via een sociale onderneming aan betaald werk. In de andere studies ging het om begeleid werken, IPS of traditionele arbeidsrehabilitatie. In de 19 studies werden drie thema’s gevonden die bijdragen tot het behoud van werk voor deze doelgroep: 1. Hoe ervaart de werknemer de baan waarin hij op het moment van de meting werkzaam is? Als de werknemer de baan bij hem vindt passen en de beloning redelijk is, zal hij waarschijnlijk blijven. 2. Natuurlijke ondersteuning op de werkplek. Als de werknemer met respect en vertrouwen wordt behandeld, een ondersteunende supervisor heeft en de collega’s vriendelijk zijn, is de kans groter dat hij blijft. 3. Strategieën om werk te integreren met herstel en welzijn. Hierbij wordt op interne en externe bronnen een beroep gedaan. Werknemers die langer bleven, geloofden dat werk goed was voor hun herstel. Soms zorgen de externe contacten (familie, vrienden) ervoor dat men blijft werken. De rol van de trajectbegeleider komt niet duidelijk uit de literatuur naar voren.
Williams AE, Fossey E, Corbière M, Paluch T, Harvey C. (2016). Work participation for people with severe mental illnesses: An integrative review of factors impacting job tenure. Aust Occup Ther J. 63(2), 65-85.

Back To Top