Skip to: Krachten bundelen in de buurt

Kenniscentrum Phrenos website

Krachten bundelen in de buurt

Krachten bundelen in de buurt: 5 inspirerende verbindingen tussen sociaal werk en ggz bekeken door ervaringsdeskundige bril
2020
Lisan Jansen Lorkeers en Susan van Klaveren (Platform 31), Marion Herder, Margit van der Meulen en Julia Ketel (Movisie), Trista Hanssens en Joke van der Meulen

Inhoud

Deze publicatie geeft een kijkje in de keuken van een vijftal praktijken in Leiden, Wageningen, Tiel, Breda en Amstelveen. Daarbij reflecteren een ervaringsdeskundige ggz (Trista Hanssens) en een familie-ervaringsdeskundige (Joke van der Meulen) op de beschreven praktijkvoorbeelden. Immers, ervaringsdeskundigen weten bij uitstek wat de doelgroep nodig heeft om zich welkom te voelen. Maar ook weten zij als geen ander welke weerstand mensen met psychische problemen kunnen ondervinden. Ervaringsdeskundigheid is, naast wetenschappelijke kennis en professionele praktijkkennis, dan ook de derde bron van kennis. Wat valt hen op? Wat spreekt hen aan? Waar zien zij ontwikkelpunten? Achter elke praktijkbeschrijving en in de slotbeschouwing, leest u hun visie.

Over deze publicatie

Deze publicatie is gemaakt door het Kennisnetwerk Verward Gedrag. In dit netwerk bundelen het CCV, Mind, Movisie, Trimbos, Phrenos, Platform 31 en Vilans op verzoek van ZonMw hun krachten om professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers te ondersteunen bij een effectieve mensgerichte aanpak van verward gedrag. Door gezamenlijk kennis te ontsluiten en samenhang aan te brengen in kennis die beschikbaar is rondom verward gedrag. Lees meer op: www.verwardgedrag.nl.

Deze publicatie is tot stand gekomen op basis van subsidie vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) van ZonMw en subsidie van het ministerie van VWS.

Back To Top