Skip to: Korte intensieve intervaltrainingen hebben een positief lichamelijke en psychische effect bij schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Korte intensieve intervaltrainingen hebben een positief lichamelijke en psychische effect bij schizofrenie

Door fitness trainingen kan de geestelijke en cardiovasculaire gezondheid bij mensen met psychiatrische problemen verbeteren. Vaak is deze doelgroep moeilijk tot regelmatige lichamelijke oefeningen te bewegen. In deze Zuid-Koreaanse studie (n=18) werd een groep ambulante cliënten met chronische schizofrenie voor een periode van 8 weken, 3 maal per week een korte, intensieve interval training (IIT) aangeboden en werd gekeken wat de effecten waren op een aantal fysieke en mentale indicatoren. De training bestond uit een warming-up van 5 minuten, gevolgd door vijf korte inspanningen waarbij de hartslag wordt opgevoerd tot 85% à 95% van de maximale hartslag, gevolgd door iets langere perioden van rust. Elke cyclus duurt ongeveer 4 minuten. Na 15 minuten is er de cooling down. Op baseline en na de 8 weken werden de volgende items gemeten: bloeddruk, hartslag in rusttoestand, gewicht, BMI, taille- en heupomtrek, verhouding tussen taille en heup, gemiddelde slagaderlijke bloeddruk (MAP) en polsdruk. Daarnaast werd de PANNS afgenomen, evenals de Beck Depression Inventory (BDI) en de Beck Anxiety Inventory (BAI). Het bleek dat over het algemeen de IIT een positief effect had op de lichamelijke en mentale gezondheid van de deelnemers. Er was een significante afname in lichaamsgewicht, BMI en de hartslag in rusttoestand. De MAP en de diastolische bloeddruk namen significant toe. De heup- en tailleomtrek nam wel af, maar niet significant. Opmerkelijk is dat de negatieve symptomen zoals gemeten met de PANNS significant afnamen (van 31.17 naar 27.78 punten), evenals de depressieve symptomen (gemeten met de BDI) en de angstsymptomen (gemeten met de BAI).
Wu MH, Lee CP, Hsu SC, Chang CM & Chen CY (2015). Effectiveness of high-intensity interval training on the mental and physical health of people with chronic schizophrenia Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 1255-1263.

Back To Top