Skip to: Kortdurend anti-stigma project heeft positieve invloed op zowel personen met psychische problemen als hulpverleners

Kenniscentrum Phrenos website

Kortdurend anti-stigma project heeft positieve invloed op zowel personen met psychische problemen als hulpverleners

De Anti-Stigma Project workshop (ASP) is een contact- en voorlichtingsinterventie van ongeveer drie uur die is ontwikkeld door On Our Own in Maryland, VS. ASP is ontwikkeld om in een kleine groep de deelnemers voor te lichten over de invloed van stigma op de levens van personen met psychische problemen en anderen. De begeleiding is vaak in handen van ervaringsdeskundigen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van interactieve groepsdiscussie over de eigen ervaring met stigma en het bespreken van een speciaal geproduceerde film over stigma. In deze Amerikaanse studie werd aan de hand van twee aparte RCT’s de effectiviteit van ASP geëvalueerd bij groepen personen met psychische problemen in vergelijking met een controlegroep (N=127) én bij groepen GGZ-hulpverleners in vergelijking met een controlegroep (N=131). Voor en na de interventie werd bij alle deelnemers de Attribution Questionnaire (AQ) afgenomen. Post-test werd bij allen afgenomen: de Awareness Questionnaire (AwQ) en de Error Choice test (EC). Bij personen met psychische problemen werd voor en na de interventie de Recovery Assessment Scale (RAS) afgenomen, de GGz-hulpverleners vulden de Recovery Scale (RS) en de Self-Determination Scale (SDS) in. Het bleek dat de personen met psychische problemen die aan de ASP-interventie hadden deelgenomen significant meer bewust waren van stigma (F=16,4), minder vooroordelen hadden (F=6,8) en meer in herstel geloofden (F=8,2) dan de personen uit de controlegroep. De GGz-hulpverleners waren na de interventie significant meer bewust van stigma (F=56,1) en hadden minder negatieve opvattingen over de mogelijkheid van herstel bij hun cliënten (F=7,5) dan de personen uit de controlegroep.
Michaels PJ, Corrigan PW, Buchholz B, Brown J, Arthur T, Netter C & MacDonald-Wilson KL (2014). Changing Stigma Through a Consumer-Based Stigma Reduction Program. Community Mental Health Journal, 50 (4), 395-401.

Back To Top