Skip to: Kennis meer en stigma lager na lessenserie psychische problemen voor middelbare scholieren

Kenniscentrum Phrenos website

Kennis meer en stigma lager na lessenserie psychische problemen voor middelbare scholieren

Na lessenserie over psychische problemen is bij middelbare scholieren kennis toegenomen en stigma afgenomen

In Canada is de Mental Health and High School Curriculum Guide (de Curriculum Guide) voor de hoogste klassen van de middelbare school ontwikkeld om de Mental Health Literacy (MHL; de ‘geestelijke gezondheidsvaardigheden’) te vergroten. MHL wordt omschreven als “kennis en opvattingen over psychische stoornissen die bijdragen aan hun herkenning, management en preventie”. In deze Canadese RCT werd de effectiviteit van de Curriculum Guide geëvalueerd op 24 middelbare scholen bij in totaal 534 leerlingen, waarvan 362 leerlingen het Curriculum (interventiegroep) en 172 leerlingen de gewone lessen kregen (TAU-groep). Er werden 23 leraren getraind om de Curriculum te kunnen geven. Het geven van de Curriculum Guide kostte 6 lesuren. Alle deelnemende leerlingen moesten vóór en na de lessenserie vragenlijsten invullen waarmee kennis en houding ten opzichte van psychische stoornissen en stigma werden gemeten. Statistische analyses werden gedaan met behulp van multilevel modellen (MLM-analyses). Bijna alle docenten gaven aan dat de inhoud van de lessenserie relevant was en aansloot bij de belevingswereld van de leerlingen. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 16,5 jaar. Uit de MLM-analyses kwam naar voren dat er in de interventiegroep een significante positieve verandering in de stigma-score was (p=.001) na het Curriculum. Ook de kennisscores gingen na de lessenserie significant vooruit (p=.001). In de controlegroep (TAU-groep) werden geen significante veranderingen met betrekking tot stigma of kennis gevonden. Ook bleek dat een toename in kennis een toename in een positieve houding ten opzichte van geestelijke gezondheid voorspelde. De Curriculum Guide is effectief in het vergroten van de MHL bij middelbare scholieren.
Milin R, Kutcher S, Lewis SP, Walker S, Wei Y, Ferrill N, Armstrong MA. (2016). Impact of a Mental Health Curriculum on Knowledge and Stigma Among High School Students: A Randomized Controlled Trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 55(5), 383-391.

Back To Top