Skip to: Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen die werkloos zijn of geen opleiding (meer) volgen zijn meestal niet aan hoger onderwijs begonnen

Kenniscentrum Phrenos website

Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen die werkloos zijn of geen opleiding (meer) volgen zijn meestal niet aan hoger onderwijs begonnen

De meeste psychische stoornissen kondigen zich aan vóór het 25ste levensjaar waardoor er vaak breuken in de normale adolescente ontwikkeling op opleidings- en beroepsgebied optreden. Het is van belang om factoren op te sporen die een mogelijke verklaring kunnen geven voor het afbreken van de opleiding of het gestopt zijn met werken op het moment van het eerste contact met de hulpverlening. In deze Australische studie (N=145; 15-25 jaar) werden data uit de dossiers geanalyseerd van jongvolwassenen die zich voor het eerst hadden aangemeld bij de Orygen Youth Health Clinic in Melbourne. Er werden vergelijkingen gemaakt tussen de deelnemers van drie gespecialiseerde programma’s: psychose (N=43); stemmingsstoornissen (N=52) en borderline persoonlijkheidsstoornis (N=43). Met behulp van logistische regressiemodellen werden associaties opgespoord tussen enerzijds ‘gestopt met opleiding’ òf ‘werkloos’ zijn òf ‘niet in opleiding, training zijn en geen werk hebben’ (NEET) en anderzijds de domeinen die in het Harvey-Strassnig-model zijn genoemd: demografische kenmerken; klinische presentatie; gezondheidsstatus; functionele capaciteit; cognitief functioneren en primaire diagnose. Deze factoren konden in de dossiers teruggevonden worden. Tussen de diagnostische groepen werden geen verschillen gevonden. Er werden twee leeftijdsgroepen onderscheiden: 15-18 jaar en 19-25 jaar. Er werden significante associaties gevonden tussen ‘gestopt zijn met een opleiding’ en 1. ‘ouder zijn’ : OR=4.38; en 2. ‘niet bij de ouders wonen’: OR=2.87. Er werden ook sterke associaties gevonden tussen ‘gestopt zijn met een opleiding’ en middelengebruik. Werkloosheid en NEET werden beide significant geassocieerd met ‘niet met een hoger onderwijs opleiding begonnen zijn’: respectievelijk OR=0.23 en OR=0.05. Er was ook een significante associatie tussen tot de NEET-groep behoren en ouder zijn: OR: 6.18. Bij het begin van de behandeling moet meer aandacht komen voor het stimuleren van het behalen van hoger onderwijskwalificaties..
Caruana E, Allott K, Farhall J, Parrish EM, Davey CG, Chanen AM, Killackey E, Cotton SM. (2019). Factors associated with vocational disengagement among young people entering mental health treatment. Early Interv Psychiatry. Aug;13(4):961-968.

Back To Top