Skip to: Jongvolwassenen met ernstige depressie hebben baat bij behandelaanbod met geïntegreerde IPS-interventie

Kenniscentrum Phrenos website

Jongvolwassenen met ernstige depressie hebben baat bij behandelaanbod met geïntegreerde IPS-interventie

In Zweden is het aantal jongvolwassenen met psychische problemen dat hulp zoekt in de ggz de afgelopen 20 jaar flink (met 10 tot 30%) toegenomen. Het gaat met name om depressieve-en angststoornissen en verslavingen. Om te voorkomen dat de psychische problemen chronisch worden is het, naast een klinische behandeling, van belang om aandacht te hebben voor persoonlijk herstel en met name voor de ontwikkeling van de werk-identiteit. In dit Zweedse exploratieve en prospectieve pre-post onderzoek (N=42; ernstig depressieve of bipolaire stoornis; 18-28 jaar) werd de effectiviteit onderzocht van het Södertälje Supported Employment and Education model (SSEE), dat bestaat uit een persoongerichte klinische interventie, aangevuld met een gelijktijdig aangeboden arbeidsrehabilitatie interventie gebaseerd op het model van Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Voor een periode van 12 maanden kreeg elke deelnemer elke week een uur persoonlijke begeleiding om tijdens de klinische behandeling regulier betaald werk te vinden. De uitkomstmaten waren: 1. klinisch herstel gemeten met de Montgomery-Äsberg Depression Rating Scale (MADRS-S); 2. persoonlijk herstel gemeten met de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA); 3. empowerment met de Empowerment Scale (ES) en 4. betrokkenheid bij sociaal leven met de Profiles of Occupational Engagement in people with Severe mental illness (POES). Er werd op baseline en na 6 en 12 maanden gemeten. De data werden met o.a. logistische regressie analyses bewerkt en de effecten in Cohen’s r uitgerekend. Na 12 maanden werden in vergelijking met baseline statistisch significante effecten gevonden voor kwaliteit van leven (MANSA) én betrokkenheid bij sociale activiteiten zoals werk (POES). Empowerment nam ook toe en de depressieve symptomen namen af, hoewel statistisch net niet significant. Correlaties werden gevonden tussen a. lagere perceptie van empowerment en minder depressieve symptomen, beide op baseline; b. meer betrokkenheid bij sociale activiteiten en hoger ervaren kwaliteit van leven, ook beide op baseline. Het SSEE-model is veelbelovend.
Liljeholm U, Argentzell E, Bejerholm U. (2020). An integrated mental health and vocational intervention: A longitudinal study on mental health changes among young adults. Nurs Open. Jul 9;7(6):1755-1765.

Back To Top