Skip to: Jongeren die niet werken of een opleiding volgen hebben grote kans op psychische problemen en middelengebruik

Kenniscentrum Phrenos website

Jongeren die niet werken of een opleiding volgen hebben grote kans op psychische problemen en middelengebruik

Ongeveer één op de zeven jongeren in economisch hoog ontwikkelde landen heeft veel moeite om de overgang van (verplicht) onderwijs naar werk te maken en valt in de categorie: ‘niet in opleiding, training of aan het werk’ zijn (not in education, employment or training: NEET). Deze groep is maatschappelijk min of meer afgehaakt. Er zijn toenemende zorgen over de mogelijke verbanden tussen de NEET-status bij jongeren en geestelijke gezondheidsproblemen en middelengebruik bij deze groep. Deze Canadese systematische review en meta-analyse (n=24 studies) heeft als onderwerp de relatie tussen de NEET-status en problemen met de geestelijke gezondheid en het middelengebruik van jongeren. Op geaggregeerd niveau werden associaties gevonden tussen de NEET-status enerzijds en slechte mentale gezondheid (OR 1,28, BI 1,06-1,54), problemen met middelengebruik (OR 1,43, BI 1,08-1,89), en gecombineerde mentale slechte gezondheid + gemeten middelengebruik (OR 1.38, BI 1.15-1.64) anderzijds. Ook voor alle onderliggende meeteenheden werd een verband met de NEET-status gevonden: stemming (OR 1,43, BI 1,21–1,70), angst (OR 1,55, BI 1,07–2,24), gedragsproblemen (OR 1,49, BI 1,21–1,85), alcoholgebruik (OR 1,28,BI 1,24–1,46), cannabisgebruik (OR 1,62, BI 1,07–2,46), drugsgebruik (OR 1,99, BI 1,19–3,31), suïcidaliteit (OR 2,84, BI 2,04–3,95); en psychisch leed (OR 1.10, CI 1.01–1.21). Tussen jongens en meisjes werden weinig verschillen gevonden. De gevonden associaties waren bijzonder consistent onder jongere jongeren (<18 jaar). Longitudinale gegevens gaven aan dat psychische problemen in de vroege jeugd een latere NEET-status voorspelden, terwijl er bijna geen aanwijzingen werden gevonden voor de omgekeerde relatie. Al deze resultaten wijzen op de vroege jeugd als een gevoelige periode. Dit onderzoek bevestigt bestaand onderzoek waarbij verbanden werden gevonden tussen het niet actief zijn op de arbeidsmarkt van jongvolwassenen en een slechte mentale gezondheid. Gariépy G, Danna SM, Hawke L, Henderson J, Iyer SN. (2022) The mental health of young people who are not in education, employment, or training: a systematic review and meta-analysis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2022 Jun;57(6):1107-1121.

Back To Top