Skip to: Jonge mensen met risico op psychose die veel stigma gerelateerde stress ervaren ontwikkelen significant vaker schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Jonge mensen met risico op psychose die veel stigma gerelateerde stress ervaren ontwikkelen significant vaker schizofrenie

Volgens het kwetsbaarheid-stressmodel dragen sociale stresssoren bij aan de ontwikkeling van schizofrenie. In deze Zwitserse studie (n=101) werd de invloed van de sociale stressor ‘stigma en discriminatie’ gemeten bij een groep jongeren (13-35 jaar) bij wie een risico op het ontwikkelen van een psychose was vastgesteld. Op baseline werden met behulp van een door de auteurs ontwikkeld meetinstrument twee cognitieve zelfbeoordelingen over de invloed van stigma gemeten: a. de primaire inschatting van stigma als schadelijk (4 items met o.a. de vraag: ‘vooroordelen jegens mensen met een psychische stoornis hebben een schadelijke invloed op mij’); b. de secundaire inschatting van de eigen bronnen om met stigma om te gaan (4 items met o.a de vraag: ‘ik kan goed omgaan met de problemen die voortkomen uit vooroordelen jegens mensen met psychische problemen’). Op baseline werden ook de symptomen gemeten met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS) en het algemene functioneren met de Global Assessment of Functioning Scale. Na één jaar bleken 13 van de 101 deelnemers schizofrenie te hebben ontwikkeld. In vergelijking met de deelnemers die geen schizofrenie ontwikkelden, bleken degenen die het wel ontwikkeld hadden op baseline significant meer positieve én negatieve symptomen te hebben alsmede hogere niveaus van stigma-gerelateerde schade en stress. Meer ervaren schade als gevolg van stigma op baseline voorspelde de overgang naar schizofrenie (OR=2,24, 95%BI 1,19-4,60) na correctie voor leeftijd, sekse, symptomen en functioneren. Stigma-gerelateerde stress kan het risico op het ontwikkelen van schizofrenie versterken.
Rüsch N, Heekeren K, Theodoridou A, Müller M, Corrigan PW, Mayer B, Metzler S, Dvorsky D, Walitza S & Rössler W (2015). Stigma as a stressor and transition to schizophrenia after one year among young people at risk of psychosis. Schizophrenia research 166(1-3), 43-8.

Back To Top