Skip to: IVIP vermindert defaitistische opvattingen en vergroot motivatie te gaan werken bij personen met EPA

Kenniscentrum Phrenos website

IVIP vermindert defaitistische opvattingen en vergroot motivatie te gaan werken bij personen met EPA

Een van de barrières voor succesvolle arbeidsrehabilitatie bij personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) zijn defaitistische opvattingen die tot verminderde motivatie leiden. Het Indianapolis Vocational Intervention Program (IVIP) is speciaal ontwikkeld om dat defaitisme aan te pakken. IVIP werkt volgens een Cognitieve Gedragstherapeutisch (CGT) model. In deze Amerikaanse RCT (n=64; schizofrenie-spectrum stoornis) werden vooral de lange termijn effecten van IVIP onderzocht. Volgens de hulpverleners waren de deelnemers aan dit onderzoek nog niet klaar om aan begeleid werk deel te nemen. De interventiegroep kreeg 4 maanden IVIP, de controlegroep kreeg ondersteunende therapie. De primaire uitkomstmaten waren: 1. Defaitistische opvattingen zoals gemeten met de Dysfunctional Attitude Scale (DAS); 2. Motivatie zoals gemeten met de Treatment Self-Regulation Questionnaire-Autonomous motivation subscale (TSRQ); 3. Aantal personen in een begeleid werken project. Verder werden afgenomen: de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS); de Social and Occupational Functioning Assessment Scale; de Employment Attitude Survey (EAS) en de Work Behavior Inventory (WBI). De analyses werden o.a. met behulp van multivariate analyse gedaan. Er werd gemeten op baseline, na 4 en na 12 maanden. Het bleek dat de IVIP-groep, in vergelijking met de controlegroep, na 12 maanden veel minder defaitistische opvattingen had en veel gemotiveerder was om te gaan werken. Ook waren van de IVIP-groep veel meer deelnemers aan het werk in een begeleid werken project (48% versus 17%). De IVIP-interventie heeft ook op de langere termijn effect.
Mervis JE, Fiszdon JM, Lysaker PH, Nienow TM, Mathews L, Wardwell P, Petrik T, Thime W, Choi J. (2017). Effects of the Indianapolis Vocational Intervention Program (IVIP) on defeatist beliefs, work motivation, and work outcomes in serious mental illness. Schizophr Res. 182, 129-134.

Back To Top