Skip to: IPS voor jongeren met EPE alleen op korte termijn effectiever dan reguliere behandeling

Kenniscentrum Phrenos website

IPS voor jongeren met EPE alleen op korte termijn effectiever dan reguliere behandeling

De meeste RCT’s naar de effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) zijn uitgevoerd bij ouderen met een chronische psychiatrische stoornis. De twee RCT’s die bij jongeren met een Eerste Psychotische Episode (EPE) zijn uitgevoerd, waarvan één in Australië, waren zeer veelbelovend. In deze Australische RCT (n=146 met EPE; gemiddelde leeftijd 20,4 jaar) werd voor de tweede keer in het Early Psychosis Prevention and Intervention Centre (EPPIC) een RCT onder de EPE-populatie uitgevoerd, maar dit keer werden de effecten tot 18 maanden na de interventie gevolgd. Alle jongeren die in een periode van drie jaar bij EPPIC werden behandeld en die aangaven weer aan het werk te willen werden benaderd voor deze RCT (53% van alle behandelde cliënten). De interventiegroep (n=73) kreeg 6 maanden IPS naast de reguliere behandeling; de controlegroep (n=73) kreeg de reguliere behandeling waarin aandacht is voor traditionele arbeidsrehabilitatie. De primaire uitkomstmaat was de mate waarin er in de eerste zes maanden (tijdens de IPS-interventie) regulier betaald werk was verricht. Ook na 12 en 18 maanden werd van alle deelnemers het aantal gewerkte uren in de daaraan voorafgaande 6 maanden geregistreerd. Na de beëindiging van de IPS-interventie had de IPS-groep significant vaker regulier betaald werk gevonden (71,2%) dan de controlegroep (48%): OR=3.40 (95%BI: 1.17-9.91). Dit verschil was verdwenen na 12 en 18 maanden. In de follow-up periode bleek de controlegroep veel vaker aan het werk te komen dan de IPS-groep. Op het gebied van het weer met een studie of opleiding beginnen waren er op alle drie de meetpunten geen verschillen tussen beide groepen. Dat de controlegroep in de loop van de tijd steeds meer werk vond, kan liggen aan de veranderde instelling bij de behandelaars van EPPIC die na de eerste RCT met IPS enthousiast werden voor de werkmogelijkheden van hun cliënten.
Killackey E, Allott K, Jackson HJ, Scutella R, Tseng YP, Borland J, Proffitt TM, Hunt S, Kay-Lambkin F, Chinnery G, Baksheev G, Alvarez-Jimenez M, McGorry PD, Cotton SM. (2019). Individual placement and support for vocational recovery in first-episode psychosis: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. Feb;214(2): 76-82.

Back To Top